Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

19 resultaten gevonden met "risicotaxatie"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg

Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis.

publicatie
14-06-2016
2.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
07-10-2015
3.

Systematic screening of child abuse in out-of-hours primary care

Onderzoek naar de effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsen-posten in Midden-Nederland, binnen het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd.

publicatie
24-03-2017
4.

Tijd om te herijken?

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

feiten en cijfers
20-01-2016
5.

Aan eer gerelateerd geweld Module A - okt 2016

Tweedaagse training

agenda
14-10-2016
6.

Screening op kindermishandeling: wat levert het op? (artikel)

Artikel over het nut van screening in de medische zorg

publicatie
02-08-2019
7.

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

beleid
03-02-2017
8.

Risk factors for child sexual abuse victimization: A meta-analytic review

Literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam.

publicatie
02-05-2019
9.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

interventie
31-03-2016
10.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
28-02-2019
11.

Risicofactoren in instellingen

Risicofactoren voor kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnergeweld en seksueel misbruik op cliënt- en op medewerkersniveau

feiten en cijfers
17-02-2013
12.

Studiedag Partnergeweld

Een complex verhaal

agenda
08-12-2016
13.

Inzicht in meest voorkomende denkreflexen bij aanpak van geweld

Bijeenkomst

agenda
09-06-2016
14.

Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen

Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin.

publicatie
22-06-2016
15.

Risicotaxatie bij jeugd

Van inzicht naar betekenisvolle interpretatie & toepassing

agenda
19-11-2015
16.

Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

De zin en onzin van risicotaxatie-instrumenten

interventie
28-09-2017
17.

Dilemmas in child protection

Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases

publicatie
22-01-2018
18.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
19.

UvA-onderzoek toont belangrijkste risicofactoren seksuele kindermishandeling

De meest belangrijke risicofactoren voor seksuele kindermishandeling betreffen ouderkenmerken, gezinskenmerken en kenmerken van de ouder-kind-interactie. Dit blijkt uit een omvangrijke literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

nieuws
01-05-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: