Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

74 resultaten gevonden met "samenwerkingsverbanden"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”

Resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".

publicatie
30-05-2011
2.

FO pleit voor sterke coördinatie aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) is geschokt door de moord op Linda van der Giesen in Waalwijk. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. De federatie pleit voor een sterke landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld in Nederland.

nieuws
17-08-2015
3.

Huiselijkgeweld.nl mei 2002

Jaargang 2, no. 2 - mei 2002

publicatie
01-05-2002
4.

Advies- en Steunpunt Den Haag wordt uitgebreid naar de regio

De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer gaan samen huiselijk geweld aanpakken. Het project huiselijk geweld wordt van Den Haag uitgebreid naar de genoemde randgemeenten.

nieuws
09-05-2005
5.

Platform Steunpunten Huiselijk Geweld

Als onderdeel van het versterken van de Steunpunten huiseljk geweld wordt een aantal maal per jaar een platformbijeenkomst georganiseerd.

agenda
06-10-2011
6.

Utrechtse gemeenten tekenen Convenant Aanpak Huiselijk Geweld

Een aantal gemeenten en organisaties in de provincie Utrecht ondertekenen vandaag de samenwerkingsovereenkomst bestrijding huiselijk geweld . Centrumgemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd samen met de samenwerkingspartners en de regiogemeenten aan het opstellen van het convenant Aanpak Huiselijk Geweld gewerkt.

nieuws
14-09-2006
7.

Samenwerken tegen huiselijk geweld

Deventer ondertekent donderdag samen met Olst-Wijhe en Raalte, Politie IJsselland, justitiële organisaties en maatschappelijke en zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst Huiselijk Geweld. Hierin verklaren de partijen gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het bestrijden van huiselijk geweld in de drie gemeenten.

nieuws
07-01-2009
8.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
9.

Veiligheidshuis Fryslân geopend

Staatssecretaris van Justitie Albayrak heeft vorige week in Leeuwarden het Veiligheidshuis Frysln geopend. Het Veiligheidshuis is ondergebracht bij het parket in het Gerechtsgebouw en werkt voor de hele provincie.

nieuws
21-01-2008
10.

Samenwerking Drentse gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

De gemeenten in de provincie Drenthe hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Hiermee leggen zij voor twee jaar hun afspraken vast over samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties. De Groningse gemeenten sluiten binnenkort een zelfde overeenkomst met de Raad.

nieuws
30-10-2014
11.

Achterhoek krijgt meldpunt huiselijk geweld

De Achterhoek krijgt per 1 januari 2006 een eigen telefonische hulplijn voor slachtoffers van huiselijk geweld. Die kunnen daar 24 uur per dag terecht. Het is de bedoeling dat bellers snel advies kunnen inwinnen of een afspraak kunnen maken voor deskundige hulp.

nieuws
25-04-2005
12.

Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant: evaluatie 2014

Evaluatierapport van GGD West-Brabant over de resultaten van het Interventieteam Huiselijk Geweld in 2014.

feiten en cijfers
03-09-2015
13.

Hart van Brabant krijgt regionale Taskforce Kindermishandeling

De regio Hart van Brabant krijgt een eigen 'Taskforce Kindermishandeling'. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Aanleiding voor deze taskforce is dat de cijfers rondom kindermishandeling in de regio niet dalen, ondanks de grote inzet op het thema.

nieuws
20-07-2017
14.

Huiselijk- en eergerelateerd geweld

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Integratie Agenda (GIA) Flevoland en Utrecht

agenda
22-09-2011
15.

3.414 huisverboden sinds invoering wet huisverbod

Sinds de invoering van de wet tijdelijk huisverbod in januari 2009 zijn in Nederland 3.414 huisverboden opgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie onder gemeenten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

nieuws
01-09-2010
16.

Bijeenkomst regie Veiligheidshuizen

De subwerkgroep Veiligheidshuizen van de G32, het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben op 11 april een bijeenkomst over de regie op Veiligheidshuizen gehouden.

nieuws
15-04-2013
17.

Samenwerking Bureau Jeugdzorg en Dierenbescherming Amsterdam

Bureau Jeugdzorg en de Dierenbescherming in Amsterdam gaan samenwerken. Hulpverleners krijgen cursussen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en leren hoe ze dit kunnen melden bij de andere partij.

nieuws
11-01-2011
18.

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

feiten en cijfers
08-07-2010
19.

West-Brabant bundelt krachten tegen huiselijk geweld

West-Brabant krijgt een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. De gemeenten in de regio, politie, diverse hulpverleningsorganisaties en het Opennbaar Ministerie Breda vinden huiselijk geweld een probleem van de hele samenleving en niet van een bepaalde groep. Het is dus ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor veiligheid en leefbaarheid, op straat en in huis.

nieuws
10-05-2005
20.

Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen focust op ernstigste probleemgevallen

Het Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen gaat zich focussen op een groep van zo'n 150 veelplegers, daders van huiselijk geweld, ernstige overlastgevers en jeugdige delinquenten. Deze complexe probleemgevallen krijgen een casemanager toegewezen die de persoon in kwestie blijft volgen en de hulp coördineert.

nieuws
22-10-2013
21.

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

publicatie
03-12-2013
22.

VNG organiseert PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

De VNG organiseert, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw, dit najaar voor het eerst de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Gemeenten en hun maatschappelijke partners laten dan aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein.

nieuws
13-03-2018
23.

Huiselijkgeweld.nl maart 2003

Jaargang 3, no. 1 - maart 2003

publicatie
01-03-2003
24.

Veiligheid en zorg

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst

agenda
22-11-2016
25.

Huiselijkgeweld.nl februari 2002

Jaargang 2, no. 1 - februari 2002

publicatie
01-02-2002
26.

Convenant Aanpak Huiselijk Geweld Nieuwe Waterweg Noord

De burgemeesters van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (regio Nieuwe Waterweg Noord) hebben vandaag het convenant Aanpak Huiselijk Geweld ondertekend. In het convenant zijn concrete nieuwe afspraken vastgelegd om huiselijk geweld in deze regio aan te pakken.

nieuws
08-12-2009
27.

Groningse ketenpartners tekenen intentieverklaring casusoverleg

In Groningen vinden voortaan wekelijkse casusoverleggen Huiselijk Geweld plaats. Daartoe wordt in het Veiligheidshuis Groningen vandaag een intentieverklaring ondertekend. Demissionair minister van Justitie Hirsch Ballin is hierbij aanwezig.

nieuws
15-03-2010
28.

Kennemerland krijgt 24 uurs aanpak huiselijk geweld

Er komt een 24 uurs-meldpunt voor huiselijk geweld in Kennemerland. De permanente bereikbaarheid die de komende tijd in de hele regio bekend wordt gemaakt, is een van de wapens in de strijd tegen huiselijk geweld.

nieuws
10-07-2009
29.

Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek krijgt een Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag vindt op het Regiokantoor in Bussum de kick-off bijeenkomst plaats. De taskforce zet in op betere samenwerking tussen organisaties om een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie.

nieuws
24-11-2017
30.

Staatssecretaris Albayrak opent Veiligheidshuis Kennemerland

Staatssecretaris Albayrak heeft op 16 november het Veiligheidshuis Kennemerland in Haarlem geopend. In het Veiligheidshuis werken professionals van zowel zorg- als justitile instanties samen aan het verbeteren van veiligheid in de regio, door op n fysieke plek te zitten.

nieuws
16-11-2009
31.

Staatssecretaris Albayrak lanceert website veiligheidshuizen.nl

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft vandaag tijdens een werkbezoek aan het Veiligheidshuis in Utrecht het startsein gegeven voor deze website. Een website voor en door de Nederlandse Veiligheidshuizen.

nieuws
19-03-2009
32.

Samenwerking aanpak huiselijk geweld Dalfsen-Ommen

Op maandag 21 mei vindt de ondertekening plaats van de Samenwerkingsovereenkomst Aanpak Huiselijk Geweld (AHG) Dalfsen-Ommen. De gemeenten, politie, AMW, RIAGG de Reclassering en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld in Zwolle ondertekenen gezamenlijk de overeenkomst.

nieuws
19-05-2007
33.

Opschakelen in de keten

Naar een effectievere werkwijze van de aanpak van huiselijk geweld in de regio Kennemerland.

feiten en cijfers
10-10-2012
34.

Handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' beschikbaar

Experts van de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Veilig Thuis hebben samen de handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' geschreven. Deze wordt op 20 november gepresenteerd, maar is nu al als download beschikbaar.

nieuws
09-11-2017
35.

Kenniscafé (Samen)werken met een meldcode in de wijk

Samenwerking tussen woningcorporaties, welzijn en andere partners

agenda
22-06-2011
36.

Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s

Een inventarisatie naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

feiten en cijfers
03-07-2013
37.

West-Veluwe Vallei tekent Manifest Meldcode

Wethouders van de gemeenten in de West-Veluwe Vallei hebben gisteren een Manifest Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ondertekend. De gemeenten hebben de handen ineengeslagen, omdat zij merken dat het gebruik van de Meldcode achterblijft.

nieuws
28-11-2017
38.

Kwaliteit samenwerking aanpak huiselijk geweld Groningen

Thuisfront is als project gestart in 2000. Initiatiefnemers waren de drie instellingen voor vrouwenopvang in de noordelijke provincies en de Ambulante Fiom. Het project heeft de aanpak 1e hulp bij huiselijk geweld ontwikkeld en geïmplementeerd in de drie provincies. Medio 2006 stelt Thuisfront de vraag of er effectief en efficiënt wordt samengewerkt en welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in de samenwerking.

feiten en cijfers
15-01-2007
39.

Regionale, integrale aanpak van eergerelateerd geweld

Eind september 2010 is verschenen het onderzoeksrapport: Eer men het weet. Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010. Het is een afstudeeronderzoek HBO-rechten van de Hanzehogeschool Groningen.

nieuws
05-10-2010
40.

Evaluatie Veiligheidshuizen positief

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dat blijkt uit een evaluatie door onderzoeksbureau BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

nieuws
24-03-2011
41.

Veilig Verderteam

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen door een multi disciplinair team op basis van Signs of Safety in de Haagse regio.

interventie
18-07-2013
42.

Brazilië interesse in aanpak huiselijk geweld Nederland

Brazilië zeer geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website naar aanleiding van een ontmoeting tussen minister Edith Schippers (VWS) met haar Braziliaanse collega Arthur Chioro.

nieuws
16-06-2014
43.

Peelregio pakt huiselijk geweld aan

Helmond en de vijf Peelgemeenten gaan huiselijk geweld gemeenschappelijke aanpakken. De gemeenten hebben hiervoor 405.658 euro vrijgemaakt.

nieuws
09-12-2009
44.

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

beleid
18-05-2016
45.

Twents project Code Rood succesvol

De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.

nieuws
08-12-2015
46.

Friesland wil overkoepelend samenwerkingsverband tegen ouderenmishandeling

Friesland wil een overkoepelend samenwerkingsverband dat lokale allianties kan ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dat meldt De Leeuwarder Courant.

nieuws
13-03-2019
47.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
48.

Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

nieuws
27-11-2017
49.

Inburgering en hulpverleningsketen: Onderzoek naar mogelijkheden voor een koppeling. Eindrapport

Het rapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' gaat over het benutten van de inburgering om niet-westerse allochtonen die te maken krijgen met huiselijk of eergerelateerd geweld beter met hulpverlening te bereiken. Het geeft gemeenten concrete aanwijzingen om een betere aansluiting tussen de inburgering en de reguliere hulpverleningsketen te realiseren.

feiten en cijfers
15-11-2010
50.

Steeds meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld

Acute slachtoffers van aanranding en verkrachting melden zich steeds vaker bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dat blijkt uit het jaarverslag van het CSG. Vergeleken met 2016 ging het in 2017 om een stijging van 33 procent.

nieuws
25-06-2018
51.

Onderzoek Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

De samenwerking tussen de zorg- en strafpartners binnen de Veiligheidshuizen gaat redelijk goed, maar toch zijn de Veiligheidshuizen er nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat de VNG liet uitvoeren naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen.

nieuws
11-09-2014
52.

Aan de slag achter de voordeur (E-book)

Zoeken hoe de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleners effectiever kunnen samenwerken bij multiprobleemhuishoudens.

publicatie
18-05-2011
53.

Staatssecretaris Teeven opent Veiligheidshuis Alkmaar

Met het ophangen van het ‘drie ringen logo’ aan (een foto van) de gevel verrichtte staatssecretaris Teeven op 21 oktober de officiële opening van het Veiligheidshuis Alkmaar.Staatssecretaris Teeven onderstreepte de potentiële kracht van de Veiligheidshuizen nog eens, door te verwijzen naar het recente evaluatierapport ‘Vastpakken en niet meer loslaten’ van criminoloog Peter Nelissen.

nieuws
22-10-2010
54.

Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

nieuws
11-07-2016
55.

Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

interventie
19-12-2013
56.

Kennemerland wil huiselijk geweldpleger effectiever bestrijden

Tien gemeenten in Kennemerland, waaronder Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen, hebben deze week samen met verschillende ketenpartners de handen ineengeslagen om huiselijk geweldplegers effectiever te bestrijden. Ze willen ook de hulpverlening aan slachtoffers en andere gezinsleden verder verbeteren.

nieuws
17-06-2010
57.

Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

beleid
03-10-2008
58.

Arnhem tekent samenwerkingsovereenkomst tegen eergerelateerd geweld

De gemeente Arnhem heeft gisteren, in de strijd tegen eergerelateerd geweld, een samenwerkingsovereenkomst getekend met achttien organisaties. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van mentaliteitsverandering bij een aantal bevolkingsgroepen waarbij eergerelateerd geweld soms voorkomt en de weerbaarheid, veiligheid en bescherming van individuele personen.

nieuws
12-11-2010
59.

NJi wil kindermishandeling effectiever aanpakken met evidence-based practice

Cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers zouden continu moeten samenwerken om maatschappelijke vraagstukken zoals kindermishandeling effectiever aan te pakken. Dat advies gaf de Denktank Evidence-based practice vorige week aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tijdens een symposium ter ere van zijn 10-jarig jubileum.

nieuws
23-06-2017
60.

Geweld achter de voordeur: aanpak van huiselijk geweld

Dit boek van Hans Janssen, jarenlang bij het ministerie van Justitie de landelijk projectleider ‘Huiselijk geweld’, brengt veel informatie bijeen over huiselijk geweld en de aanpak ervan. Het vat belangrijke onderzoeken samen, beschrijft wet- en regelgeving, bespreekt taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen en gaat in op methodieken voor een effectieve aanpak. Het vormt een uitstekende bron voor alle actuele ontwikkelingen rondom huiselijk geweld.

publicatie
25-09-2006
61.

Gezamenlijke website Huiselijk Geweld Noord-Holland Noord

Iedereen die iets wil weten over (de aanpak van) huiselijk geweld in Noord-Holland Noord kan vanaf vandaag terecht op huiselijkgeweldnoordhollandnoord.nl. De site is een product van de Steunpunten Huiselijk Geweld van de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.

nieuws
06-12-2010
62.

Informatieknooppunt huiselijk geweld

Om een effectieve samenwerking op het gebied van huiselijk geweld is een goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties noodzakelijk.

beleid
23-03-2007
63.

Richtlijn: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling

Herziening van de LESA uit 2010, uitgevoerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, in samenwerking met LHV, In-Een en Augeo.

interventie
30-10-2016
64.

Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld

Verschenen op: 15-12-2004

publicatie
15-12-2004
65.

Valleiregio wil betere samenwerking

Ketenpartners in de Valleiregio die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling hebben behoefte aan betere samenwerking en duidelijkere regels. Dit bleek tijdens een werkconferentie die 28 januari in centrumgemeente Ede werd gehouden over de regionale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
29-01-2010
66.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.

nieuws
27-07-2015
67.

Eer men het weet

Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010Afstudeeronderzoek HBO-rechten

publicatie
05-10-2010
68.

Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Dat hebben zij vandaag bekendgemaakt.

nieuws
11-09-2015
69.

Werkboek casemanagement Huiselijk geweld Zeeland

Dit werkboek, Werkboek instellingsoverstijgend en systeemgericht casemanagement Huiselijk geweld Zeeland, is geschreven om tot een systematische en uniforme manier van werken te komen met betrekking tot instellingsoverstijgend en systeemgericht casemanagement huiselijk geweld.

publicatie
12-06-2009
70.

Europese Seminar campagne over geweld tegen vrouwen

Op 21 en 22 febuari 2007 is Nederland gastland voor het eerste regionale seminar, dat van de West-Europese landen, over de Europese campagne om het geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.

nieuws
20-02-2007
71.

Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis. De factsheet is de opbrengst van een leertafel in Gooi en Vechtstreek, maar kan ook in andere regio’s worden gebruikt.

nieuws
20-02-2019
72.

Epe tekent convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid

Goede samenwerking met organisaties voor wonen, onderwijs, welzijn en zorg kan de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving verbeteren. Daarom ondertekende de gemeente Epe op 19 april het convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid. Ook vertegenwoordigers van de politie, welzijnsorganisatie Koppel en Triada woondiensten ondertekenden het convenant.

nieuws
22-04-2013
73.

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

nieuws
04-05-2018
74.

Gemeenschappelijke aanpak huiselijk geweld Eemland Zuid werpt vruchten af

De gemeenten Amersfoort, Leusden en Woudenberg geven een vervolg aan de aanpak Huiselijk Geweld District Eemland Zuid. Zij hebben dit in een convenant met betrokken organisaties bekrachtigd voor 2005 tot 2008. In de periode 2002 – 2004 is het aanbod van hulpverlening aan slachtoffers, daders en getuigen van huiselijk geweld in kaart gebracht en de samenwerking geïntensiveerd.

nieuws
20-02-2005

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: