Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

7 resultaten gevonden met "seksueel geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

beleid
20-05-2015
2.

Senaat stemt in met langdurig toezicht zeden- en zware geweldsdelinquenten

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), waarmee de Eerste Kamer op 24 november 2015 heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de samenleving meer bescherming bieden.

beleid
24-11-2015
3.

Wetsvoorstel affectieschade

Voorstel dat een vergoeding regelt voor affectieschade. Voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een geweldsmisdrijf. Het kan daarbij gaan om zowel geestelijk als lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na seksueel geweld.

beleid
20-07-2015
4.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
5.

Kamerbrief over strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie

Slachtoffers van onvrijwillige seks en seksuele intimidatie beter beschermd

beleid
22-05-2019
6.

Kamerbrief Slachtofferbeleid

Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

beleid
19-11-2018
7.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: