Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

49 resultaten gevonden met "slachtoffers"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Luchtwortels

Over de gevolgen van huiselijk geweld.

publicatie
13-03-2013
2.

Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

publicatie
15-01-2011
3.

Dit gaat nooit meer weg

Dit gaat nooit meer weg' is een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster is opgenomen in één van de opvanglocaties van Vrouwenopvang Amsterdam (Blijfgroep).

publicatie
13-10-2005
4.

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid (artikel)

Artikel over de bepaling van de mate van zelfredzaamheid bij slachtoffers van huiselijk geweld bij het zoeken naar passende zorg.

publicatie
28-05-2018
5.

Spelregels voor het omgaan met slachtoffers

Hoe gaat de overheid in het strafproces behoorlijk om met slachtoffers van geweldsmisdrijven?De Nationale ombudsman heeft spelregels gemaakt voor instanties (zoals politie en Openbaar Ministerie) die te maken krijgen met slachtoffers van misdrijven.

publicatie
10-12-2012
6.

Geslagen jaren

In de documentaire film worden drie vrouwen en een man geportretteerd die de moed hadden over hun ervaringen met huiselijk geweld te praten. De gevolgen van geweld lopen als een rode draad door hun leven – en dat van hun kinderen - ook al is dat geweld inmiddels gestopt. Annette, Pakize, Jannie en Kemal vertellen over het verdriet, woede, twijfels, angsten en onzekerheden. Vanuit een reflecterend perspectief ontwikkelt het verhaal zich als een zoektocht naar oorzaken

publicatie
16-01-2009
7.

Huiselijkgeweld.nl september 2004

Jaargang 4, no. 3 - september 2004

publicatie
01-09-2004
8.

Buitengesloten

Terpstra, L. BuitengeslotenMeiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Linda Terpstra en Anke van Dijke, SWP, Amsterdam, 2006

publicatie
01-01-2007
9.

Vrouwenopvang, belangrijke partner in de aanpak van huiselijk geweld

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig en professioneel betrokken is of wordt bij huiselijk geweld, bij het bieden van hulp aan slachtoffers- daders en kinderen, in welke vorm dan ook. Het geeft inzicht in wat huiselijk geweld is, wat de vrouwenopvang kan betekenen bij de aanpak ervan en bij de opvang van de slachtoffers.

publicatie
24-06-2003
10.

Recht van spreken: slachtoffers in het Nederlandse strafproces

In het boek Recht van spreken houdt Richard Korver een geëngageerd pleidooi voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven.

publicatie
16-10-2012
11.

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

publicatie
07-11-2005
12.

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

De (wettelijke) maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap.

publicatie
27-02-2014
13.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
14.

Honour killing - eermoorden (artikelen)

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

publicatie
15-09-2010
15.

Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk

Een uitgebreid naslagwerk gericht op de praktische omgang met slachtofferrechten.

publicatie
05-02-2014
16.

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

publicatie
05-12-2016
17.

Pravda schrijft stalkingservaringen van zich af

Nadia Pravda publiceerde onlangs 'In strijd van een scheiding', een boek gebaseerd op ware gebeurtenissen uit haar leven. Het is een leven dat in het teken staat van mishandeling, bedreiging en treiterijen; kortom stalking. Pravda heeft zich hiervan inmiddels vrij kunnen vechten. "Maar geen enkele strijd telt winnaars, alleen verliezers”, stelt ze. “Bij stalking zijn de grootste verliezers altijd de kinderen. Met dit boek wil ik de hulpverlening laten zien hoeveel impact de strijd op mijn kinderen heeft gehad."

publicatie
05-08-2005
18.

Bitter avontuur

Drie vrouwen in het verborgen Nederland.

publicatie
15-10-2012
19.

Gevaarlijke liefde

In de film ‘Gevaarlijke liefde’ vertellen vijf slachtoffers en een dader over hun ervaringen met huiselijk geweld. De film, gemaakt door Bosch Film, is een initiatief van de vrouwenopvang.

publicatie
20-10-2006
20.

Virtual Reality project Vergeet Mij Niet (artikel)

Hoe ruziënde ouders in een virtuele omgeving de emoties van plegers van partnergeweld beïnvloeden

publicatie
05-06-2018
21.

Achter mijn voordeur

Ervaringsverhaal over huiselijk geweld.

publicatie
24-12-2015
22.

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

publicatie
02-04-2016
23.

Huiselijkgeweld.nl mei 2002

Jaargang 2, no. 2 - mei 2002

publicatie
01-05-2002
24.

Als je de woorden weet

Overleven met een familiegeheim

publicatie
11-10-2017
25.

De kracht van spreken

Dertig levensverhalen over seksuele kindermishandeling.

publicatie
14-11-2012
26.

Aannemelijkheid is voor ons voldoende

Interview met Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

publicatie
09-06-2016
27.

Tot waanzin gedreven

Reportage over stalking van Brandpunt 22 september 2015

publicatie
22-09-2015
28.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld. Een verkennende studie naar weerbaarheid

Doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

publicatie
05-05-2010
29.

Ver-ge-slagen

Deze bundel bevat naast gedichten ook informatie over huiselijk geweld. Er heerst veel onbegrip over dit onderwerp. Veel buitenstaanders hebben er geen idee van wat er achter de voordeur gebeurt. Aangezien er een taboe over heerst en slachtoffers ten einde raad zijn, is deze bundel geschikt voor zowel de slachtoffers als hun omgeving om meer duidelijkheid te bieden. Naast informatie voor de slachtoffers staat er ook informatie in voor de daders en getuigen van deze agressie.

publicatie
18-02-2008
30.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
31.

Huiselijkgeweld.nl april 2004

Jaargang 4, no. 2 - april 2004

publicatie
01-04-2004
32.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
33.

Uit het veld geslagen

Knelpunten na partnergeweld

publicatie
12-01-2009
34.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2007

Jaargang 7, no. 3 - oktober 2007

publicatie
18-10-2007
35.

Handboek Slachtofferzorg

Een uitgave van het ministerie van Justitie

publicatie
11-10-2004
36.

Kapot, een verhaal over huiselijk geweld

Grotendeels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een moeder van vier kinderen die vanaf haar veertiende in gewelddadige relaties verstrikt raakt.

publicatie
21-10-2011
37.

Huiselijkgeweld.nl juni 2003

Jaargang 3, no. 2 - juni 2003

publicatie
01-06-2003
38.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
39.

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

publicatie
20-08-2013
40.

Tot geweld ons scheidt

Een boek van Juliane Jaspers over relationeel geweld, geschreven vanuit het oogpunt van het slachtoffer.

publicatie
01-11-2011
41.

Verlamd van angst

Herstellen na seksueel misbruik

publicatie
25-09-2017
42.

Dader en slachtoffer: een paar apart?

Gebundelde lezingen van het gelijknamige symposium van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering in 2014

publicatie
17-08-2015
43.

Praktijkadviezen voor vrouwen

Wanneer u de risicosignalen van gewelddadig gedrag begrijpt en onderkent, kunt u zichzelf en uw partner jaren van pijn en verdriet besparen. Wanneer degene met wie u omgaat geweld tegen u gebruikt, zou het goed zijn voor u om de mate van zijn potentiële geweld te analyseren. Hier volgt een aantal risicofactoren voor gevaar in intieme relaties:

publicatie
18-05-2005
44.

Met recht 'n zorg: Overdenkingen bij wet- en regelgeving over geweld in de privésfeer

Tekst inaugurele rede

publicatie
13-02-2009
45.

Huiselijkgeweld.nl januari 2004

Jaargang 4, no. 1 - januari 2004

publicatie
01-01-2004
46.

#zeghet. Slachtoffers seksueel geweld hebben zetje nodig om te praten (artikel).

Bespreekbaar maken van seksueel geweld leidt eerder tot adequate hulpverlening.

publicatie
09-11-2015
47.

Verslag Symposium ‘Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld'

Verslag van het jaarlijkse symposium ter gelegenheid van de Europese dag van het slachtoffer op vrijdag 21 februari 2014.

publicatie
04-03-2014
48.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
49.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel opliepen. Het Schadefonds geeft aan deze slachtoffers een eenmalige uitkering van een geldbedrag.

publicatie
30-03-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: