Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

70 resultaten gevonden met "vechtscheiding"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

Het aantal kinderontvoeringen tijdens de zomer blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Deze zomer keerden 36 kinderen niet naar Nederland terug. Driekwart van deze kinderen zijn ontvoerd door de moeder, de andere 25 procent door de vader.

nieuws
15-09-2017
2.

Innovaties voor behandeling conflictscheidingen (artikel)

In dit webartikel van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) komen raadsonderzoekers aan het woord die aan de wieg staan van drie succesvolle innovatieprojecten op het gebied van conflictscheidingen.

publicatie
06-11-2017
3.

Kinderen in een (v)echtscheiding

Syllabus van de Jeugdbescherming Akademie die ingaat op gevolgen voor de kinderen, vechtscheiding vanuit het perspectief van de ouders en juridische aspecten.

publicatie
06-08-2015
4.

Expertteam voor Complexe Scheidingen

Er wordt binnenkort een expertteam opgericht dat professionals die met complexe scheidingen te maken hebben, concrete oplossingen aanreikt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een reactie op Kamervragen over mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken.

nieuws
12-07-2019
5.

Limburg start pilot Uniform Hulpaanbod in scheidingsprocedures

Op initiatief van de rechtbank Limburg is in Roermond vorige week het startsein gegeven voor de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) in scheidingsprocedures. Door jeugdhulp al vanuit de rechtszaal in te schakelen, wordt de schade die kinderen oplopen bij conflictscheidingen zoveel mogelijk beperkt.

nieuws
29-10-2018
6.

Meer dan 500 ideeën tegen vechtscheidingen

De Divorce Challenge heeft vanaf dinsdag 6 september tot en met maandag 21 november plannen verzameld om de nadelige gevolgen van (v)echtscheidingen voor kinderen te verminderen. In totaal zijn er 506 inzendingen gedeeld.

nieuws
22-11-2016
7.

Kamerbrief over Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade

De ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade. Dit bevat acties om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te voorkomen.

beleid
09-05-2018
8.

Programma Scheiden zonder Schade in uitvoeringsfase

Het programma 'Scheiden zonder schade' heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
05-07-2019
10.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
11.

Voorkomen van vechtscheidingen

Een literatuurstudie naar effectiviteit van verplichte mediation en scheidingseducatie

publicatie
22-07-2015
12.

Het belang van het kind in complexe scheidingen

Pilot bijzondere curator/gedragsdeskundige in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda

publicatie
06-02-2017
13.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
14.

Interventieprogramma bij vechtscheiding is effectief

Het interventieprogramma 'Kinderen uit de Knel' voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de interventie. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK).

nieuws
03-04-2017
15.

Kinderen uit de Knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

publicatie
22-08-2014
16.

Vader Amersfoorts gezinsdrama roept op tot alertheid

Een mannelijk slachtoffer van een gezinsdrama hoopt dat ouders alerter worden op de signalen die voorafgaan aan een dergelijk drama. De 49-jarige Amersfoorter verloor zijn zoon Thomas door moord. De dader bleek zijn toenmalige vrouw, die na de moord zelfmoord trachtte te plegen.

publicatie
16-05-2015
17.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
18.

Betrokkenen positief over inzet gedragskundige bij vechtscheiding

Ouders, kinderen en rechters zijn tevreden over de inzet van gedragsdeskundigen als belangenbehartiger voor kinderen in complexe echtscheidingszaken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar de afgelopen jaren een proef mee gehouden. De nieuwe werkwijze kent nog wel wat kinderziektes, zo blijkt uit onderzoek.

nieuws
02-02-2017
19.

Kinderen, ouders en (v)echtscheidingen

Landelijke studiedag

agenda
23-03-2016
20.

Expertpanel Divorce Challenge maakt geselecteerde voorstellen bekend

De twaalf voorstellen die op 1 december mogen pitchen voor het expertpanel van de Divorce Challenge zijn bekend. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit gebeurt door mensen uit te nodigen om goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen.

nieuws
29-11-2016
21.

NCJ wil standaard stresstest peuters

Kinderen onder de drie jaar moeten standaard worden onderzocht op stress. Daarvoor pleit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Volgens het NCJ kan chronische stress op heel jonge leeftijd later leiden tot een burn-out, depressie of hart- en vaatziekten.

nieuws
16-11-2018
22.

Rechtbank Overijssel verplicht overleg met kinderen bij scheiding

Als eerste rechtbank in Nederland gaat Rechtbank Overijssel ouders die in scheiding liggen verplichten om met hun kinderen afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Als zij dit niet doen, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen.

nieuws
27-03-2018
23.

Amsterdam maakt plan van aanpak vechtscheidingen

Veilig Thuis in Amsterdam gaat vanaf volgend jaar vechtscheidingen apart registreren. Amsterdam zegt als eerste gemeente in Nederland een plan van aanpak te hebben voor vechtscheidingen.

nieuws
21-09-2015
24.

Kind en scheiding deze maand centraal in JA!

Kind en scheiding is deze maand het centrale thema in de JA!, het magazine van Jeugdartsen Nederland. Zo worden onder meer onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan het woord gelaten over hun studie naar gezinsrelaties na een scheiding.

nieuws
12-10-2017
25.

Vechtscheidingen

Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en verandering na Kinderen uit de Knel.

publicatie
27-03-2017
26.

Aanpak Complexe Scheidingen

Webinar

agenda
26-05-2015
27.

Academische Werkplaats Kindermishandeling publiceert onderzoeksresultaten

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) heeft onlangs haar onderzoeksresultaten gebundeld in een publicatie. Naast de wetenschappelijke uitkomsten, worden praktische adviezen gegeven voor professionals die in hun werk te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling.

nieuws
11-12-2017
28.

Kennisplatform KEES presenteert resultaten

Kennisplatform KEES (Kind En (Echt)Scheiding) houdt op donderdag 2 maart 2017 een slotsymposium. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van de gemeentelijke pilot vechtscheidingen.

nieuws
08-02-2017
29.

Enorme toename vechtscheidingen Haaglanden

Het aantal vechtscheidingen in de regio Haaglanden is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een woordvoerster van Stichting Jeugdformaat zegt in het AD dat met name de crisisjaren tot een toename hebben geleid van het aantal echtelijke conflicten.

nieuws
13-09-2016
30.

Innovatieve aanpak helpt ouders en kinderen in een complexe scheiding

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het programma 'Recht doen aan je kind' ontwikkeld. Het programma biedt hulp aan ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld.

nieuws
23-11-2016
31.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
32.

Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

nieuws
19-10-2016
33.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
34.

Rouvoet voorzitter Platform Divorce Challenge

Voormalig minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet gaat een vervolg geven aan de vorig jaar gehouden Divorce Challenge. Dat hebben minister Blok (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

nieuws
14-09-2017
35.

Jongeren gezocht voor onderzoek vechtscheidingen

De Kinderombudsman is op zoek naar kinderen en jongeren die mee willen werken aan een onderzoek naar vechtscheidingen. Zij worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij de scheiding van hun ouders hebben beleefd.

nieuws
19-06-2015
36.

GIA in het regeerakkoord

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

nieuws
11-10-2017
37.

Inzenders Divorce Challenge pitchen plannen voor expertpanel

Twaalf deelnemers aan de Divorce Challenge mochten afgelopen donderdag 1 december hun plan voor het expertpanel presenteren tijdens de pitchbijeenkomst. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

nieuws
05-12-2016
38.

Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

De Raad van Rechtspraak heeft een visiedocument opgesteld om te voorkomen dat de gang naar de rechter bijdraagt aan de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop.

nieuws
25-11-2016
39.

Recht doen aan je kind

Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

interventie
28-09-2017
40.

Rotterdam blijft inzetten op aanpak huiselijk geweld

Gezinnen met geweld sneller in beeld krijgen en zorgen dat plegers niet meer in herhaling vallen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma Veilig Thuis van de gemeente Rotterdam. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro.

nieuws
07-04-2015
41.

Niet langer geketend aan het huwelijk

Juridische instrumenten die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. Deel I: deelproject 2

publicatie
03-04-2018
42.

Villa Pinedo presenteert workshop Scheiden is geen Kinderspel

Het is vandaag de Dag van de Scheiding. Naar aanleiding van deze dag presenteert Villa Pinedo in cultureel centrum De Balie in Amsterdam een programma waarin kinderen advies geven aan gescheiden ouders. Villa Pinedo presenteert er tevens haar vernieuwde online workshop 'Scheiden is geen Kinderspel'.

nieuws
08-09-2017
43.

Tussen kwaad of erger

Dit proefschrift is een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen.

publicatie
16-05-2019
44.

Cranendonck opent kind- en scheidingsloket

De Brabantse gemeente Cranendonck is vorige week gestart met een kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding tegen te gaan.

nieuws
09-09-2019
45.

Vijf inzendingen Divorce Challenge uitgeroepen tot koploper

De vijf koplopers van de Divorce Challenge zijn vandaag, in aanwezigheid van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), bekendgemaakt. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

nieuws
14-12-2016
46.

Voortgang uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding'

Kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS)

beleid
22-07-2015
47.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
48.

Presentatie adviesrapport 'Scheiden… en de kinderen dan?'

Gemeenten moeten ouders die gaan scheiden meer ondersteuning bieden. Dat stelt een commissie onder leiding van André Rouvoet in het rapport 'Scheiden…en de kinderen dan?' dat vandaag aan het kabinet is aangeboden.

nieuws
22-02-2018
49.

Toename vragen aan Kinderombudsman

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
19-04-2017
50.

Divorce Challenge morgen van start

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft morgen de aftrap van de Divorce Challenge. Hij doet dit door de website Divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

nieuws
05-09-2016
51.

Mishandelde vaders machteloos bij organiseren omgangsregeling

Moeders worden in ons land voorgetrokken als het gaat om omgang met de kinderen na huiselijk geweld of een vechtscheiding. "Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten", zo schrijft het AD.

nieuws
13-05-2019
52.

Mediators zien toename vechtscheidingen

Oud zeer en vreemdgaan zijn de meest voorkomende redenen voor een vechtscheiding. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Gecertificeerde Mediators. De vereniging constateert bovendien dat het percentage vechtscheidingen de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.

nieuws
20-09-2018
53.

Week van de Ouders belicht stress die gezinnen ervaren

Deze week vindt de eerste Week van de Ouders plaats. Het is een initiatief van de BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waarmee zij aandacht vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders. De druk op gezinnen is veel te hoog, stellen beide organisaties.

nieuws
29-05-2018
54.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
55.

Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen. Beiden spreken donderdag op de SSR Meillo-lezing 'Passie voor kinderrechten'. "Je merkt dat er onder rechters een breed gevoelde behoefte is om deze kwestie aan te pakken."

nieuws
02-10-2018
56.

Buddy’s na partnergeweld

Lady Letters Buddy coördineert de koppeling tussen een buddy en vrouwen die uit een huwelijk met partnergeweld zijn gestapt.

interventie
18-04-2018
57.

Kinderontvoeringen voor het eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 in 2018. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering.

nieuws
26-07-2019
58.

MASIC training

Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld

agenda
28-10-2019
59.

Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen

Familierechters signaleerden in de afgelopen jaren dat het aantal vechtscheidingen toeneemt en de gevolgen daarvan. Zij ontwikkelden verschillende alternatieve werkwijzen en procedures. Het doel was steeds een in maatschappelijk opzicht effectievere afdoening, vooral in het belang van de betrokken kinderen. In opdracht van de Raad voor de rechtspraak en onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht, is door familierechters een Visiedocument opgesteld. Hierin staat beschreven wat gerechten doen om te voorkomen dat strijdende ouders schade toebrengen aan hun kinderen.

publicatie
07-11-2016
60.

Intieme Oorlog

Instrument om het geweld te deëscaleren

interventie
13-02-2007
61.

Echtscheidingen, vechtscheidingen en strijdzaken

Landelijke studiedag

agenda
05-11-2015
62.

Minder kinderontvoeringen deze zomer

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) ziet dit jaar voor het eerst een lichte daling in het aantal zomerontvoeringen. Hierbij gaat het vooral om kinderen die na de afgesproken omgang in de zomervakantie niet terugkeren naar Nederland.

nieuws
14-09-2018
63.

Kinderen van gescheiden ouders

Themanummer van Augeo over vechtscheidingen en de invloed op kinderen.

publicatie
14-03-2017
64.

Kind uit de strijd

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

interventie
31-01-2017
65.

The impact of destructive parental conflicts on children and their families

The role of parental availability, mother-child emotion dialogues, and forgiveness

publicatie
27-10-2016
66.

Traumatische vechtscheidingen

Reportage over de effecten van vechtscheidingen op kinderen. Aan het woord komen kinderen van gescheiden ouders, therapeuten die werken met jeugdige slachtoffers en de Kinderombudsman, die dit een vorm van kindermishandeling noemt.

publicatie
21-03-2016
67.

Minister Blok: ‘Aanpak complexe scheidingen boekt belangrijke vooruitgang’

Bij de aanpak van complexe scheidingen is de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn 25 van de 32 maatregelen uit het Uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding’ afgerond of een flinke stap verder gebracht.

nieuws
02-03-2017
68.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
69.

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding

Bijlage bij Kamerbrief van minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de positie van kinderen in een vechtscheiding.

beleid
31-03-2014
70.

Scheiden… en de kinderen dan?

Agenda voor actie

publicatie
25-02-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: