Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

56 resultaten gevonden met "veiligheidshuizen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Pilot Code Rood Enschede wordt uitgebreid naar alle Twentse gemeenten

De pilot Code Rood van de gemeente Enschede is sinds dit jaar ingebed in de werkwijze van het Veiligheidshuis Twente. Alle veertien Twentse gemeenten hanteren nu dezelfde aanpak bij dreiging van ernstige escalatie van huiselijk geweld en bij casuïstiek van Intimate Terrorism. De procesmanagers van het Veiligheidshuis hebben namens de gemeenten de regie bij deze casuïstiek.

nieuws
29-01-2014
2.

Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017–2020

In de (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken zorg, politie, OM, reclassering en gemeenten (regionaal) samen aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Professionals kunnen hier een beroep op doen wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire en persoonsgerichte aanpak.

feiten en cijfers
24-05-2017
3.

Veiligheidshuis Zeeland

De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017

feiten en cijfers
03-04-2017
4.

Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen

Invoering, ontwikkelingen en knelpunten

publicatie
13-05-2016
5.

Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.

nieuws
01-03-2019
6.

Animatie Veiligheidshuizen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. De première van de animatie vond vandaag plaats in Rotterdam tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen.

nieuws
05-02-2013
7.

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

nieuws
11-05-2016
8.

Jaarverslag en Strategische agenda Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen partners van gemeenten, zorgorganisaties en justitiële organisaties voor alle 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

feiten en cijfers
22-05-2015
9.

Opstelten heropent Veiligheidshuis in Bergen op Zoom

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Bergen op Zoom het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten officieel heropend. “Al heeft het Veiligheidshuis dan nu een historische naam, de blik blijft eens te meer gericht op de toekomst. En die toekomst, die zit ‘m vooral in goed samenwerken: de core business van het Veiligheidshuis”, aldus Opstelten.

nieuws
15-01-2014
10.

Veiligheidsregio Haaglanden krijgt eigen Veiligheidshuis

De gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben, in samenspraak met de gemeente Den Haag, besloten om een Veiligheidshuis Haaglanden op te richten met Regionale en Lokale Kamers. Hiermee ontstaat een regionaal Veiligheidshuis dat voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden gaat functioneren.

nieuws
03-05-2013
11.

Veiligheidshuis Sittard wil huisverbod vaker preventief inzetten

Het Veiligheidshuis district Sittard, wil dit jaar meer inzetten op het preventief huisverbod. Want hoewel de wet is bedoeld om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een huisverbod vaak pas opgelegd als al sprake is van een strafrechtelijk traject tegen de dader.

nieuws
07-06-2011
12.

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn Jaarverslag 2012 gepubliceerd. 2012 was voor de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht een belangrijk jaar dat werd gekenmerkt door vele veranderingen op diverse terreinen. Veranderingen die leidden tot een positieve uitkomst: het ontstaan van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) onder de regie van de gemeente Utrecht.

nieuws
15-07-2013
13.

Veiligheidshuis West-Friesland van start

Het Veiligheidshuis West-Friesland is op 1 januari 2012 van start gegaan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec werken samen met andere veiligheidspartners rond de thema's jeugdoverlast en criminaliteit, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, veelplegers en multi-probleemgevallen waarbij veiligheid in het geding is.

nieuws
09-01-2012
14.

Verslag Dag van het Veiligheidshuis

Zowel historie als de toekomst van de Veiligheidshuizen en hoe de aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de lokale praktijk vorm moet krijgen.

publicatie
30-12-2013
15.

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.

publicatie
04-11-2013
16.

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

Op verzoek van de Veiligheidshuizen is een handreiking privacy governance gemaakt. Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.

nieuws
21-07-2014
17.

Veiligheidshuis Almere gaat regionaal

Het Veiligheidshuis Almere krijgt een regionaal karakter en gaat daarmee Veiligheidshuis Flevoland heten. Vanaf 1 januari 2014 nemen Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk deel in dit Veiligheidshuis Flevoland. De vestigingsplaats van het nieuwe Veiligheidshuis blijft Almere.

nieuws
30-08-2013
18.

Lelystad sluit zich per 2014 aan bij Veiligheidshuis Flevoland

De gemeente Lelystad wil zich per 1 januari 2014 voor een proeftijd van twee jaar aansluiten bij het Veiligheidshuis Flevoland. Dit heeft het college van Lelystad op dinsdag 2 juli 2013 besloten.

nieuws
08-07-2013
19.

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.

nieuws
04-05-2016
20.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar

Het modelsamenwerkingsconvenant en het modelprivacyprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) zijn gepresenteerd. Ze zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Beide documenten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

nieuws
07-05-2018
21.

Nieuw hulpaanbod huiselijk geweld Veiligheidshuis Tilburg

Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg wil de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld toegankelijker maken. Het richt daarom onder meer een speciale huis- en kinderkamer in. Slachtoffers kunnen dan in een vertrouwde omgeving hun verhaal vertellen en eventueel aangifte doen, in plaats van op politiebureau.

nieuws
25-11-2013
22.

Veiligheidshuizen: Achtergronden, doelstellingen, borging en verdere ontwikkeling

Begin maart 2010 is de derde druk verschenen van de brochure ‘Veiligheidshuizen' van Veiligheid begint bij Voorkomen. In de brochure staan de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis beschreven en een vooruitblik naar de borging en verdere ontwikkeling.

beleid
12-03-2010
23.

Evaluatie Veiligheidshuizen positief

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Dat blijkt uit een evaluatie door onderzoeksbureau BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

nieuws
24-03-2011
24.

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht

In aanwezigheid van de burgemeesters uit de regio Utrecht, de politie, het Openbaar Ministerie en justitie- en zorgpartners wordt vandaag het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) geopend. Na afloop van de officiële opening ondertekenen alle partners tevens het nieuwe samenwerkingsconvenant. Met ingang van 1 januari 2013 zijn het beheer en de regie van het VHRU belegd bij de gemeente Utrecht.

nieuws
21-03-2013
25.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
26.

Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland geopend

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en burgemeester Van der Laan openden vandaag gezamenlijk het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland. Door de samenwerking in de Veiligheidshuizen wordt bijgedragen aan het verminderen van criminaliteit en overlast en het terugdringen van recidive.

nieuws
10-10-2011
27.

Nieuwsbrief Veiligheidshuizen

Eind maart 2012 verschijnt de eerste nieuwsbrief Veiligheidshuizen. Deze nieuwsbrief komt iedere zes weken uit en bevat informatie over verschillende onderwerpen waar (beleids)medewerkers van Veiligheidshuizen en ketenpartners mee te maken hebben.

nieuws
12-03-2012
28.

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.

nieuws
17-06-2016
29.

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet'.

nieuws
06-10-2016
30.

Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

nieuws
11-07-2016
31.

Veiligheid en zorg

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst

agenda
22-11-2016
32.

Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

interventie
19-12-2013
33.

Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen gestopt in huidige vorm

Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van VenJ is per 1 oktober gestopt. Het programma heeft ruim 2,5 jaar de Nederlandse Veiligheidshuizen ondersteund. Tijdens een afsluitende bijeenkomst presenteerde het programma de resultaten.

nieuws
04-10-2013
34.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

Juridisch kader, versie 2.0

publicatie
04-04-2019
35.

Aandacht voor het eigen spoor! De evaluatie en versterking van het casusoverleg huiselijk geweld

Een bijdrage aan het verbeteren van de effectiviteit van Veiligheidshuizen in Noord-Brabant.

feiten en cijfers
25-10-2012
36.

Officiële presentatie Landelijk kader Veiligheidshuizen

Tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen van gisteren, vond de officiële presentatie van het Landelijk kader Veiligheidshuizen plaats. Het kader biedt helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte blijft voor lokale en regionale invulling.

nieuws
06-02-2013
37.

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

publicatie
03-12-2013
38.

Meldingen huiselijk geweld Zuid-Limburg licht gestegen

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft vorig jaar 1050 meldingen van huiselijk geweld ontvangen. Dat is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van 2013. Het aantal opgelegde huisverboden bleef met 36 gelijk. Dat meldt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag.

nieuws
01-10-2015
39.

Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland gaan samenwerken

De Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland gaan vanaf volgend jaar nauw samenwerken. Per 1 januari 2013 krijgen de twee Veiligheidshuizen één stuurgroep en één managersoverleg van partnerorganisaties. Het wordt een samenwerking met één bestuurlijke en operationele paraplu en twee locaties: Tiel en Nijmegen.

nieuws
16-11-2012
40.

Bijeenkomst regie Veiligheidshuizen

De subwerkgroep Veiligheidshuizen van de G32, het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben op 11 april een bijeenkomst over de regie op Veiligheidshuizen gehouden.

nieuws
15-04-2013
41.

Fataal einde van een liefde (artikel)

Gezinsdrama leidt tot nieuwe aanpak van huiselijk geweld in Twente: Code Rood.

publicatie
04-02-2016
42.

Minister Hirsch Ballin opent Veiligheidshuis Leiden

Minister Hirsch Ballin (Justitie) heeft op 2 december het Veiligheidshuis Leiden geopend. In het Veiligheidshuis werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en zorgketen samen om zo overlast, onveiligheid en criminaliteit nog beter te kunnen aanpakken.

agenda
03-12-2009
43.

Animatiefilm Veiligheidshuizen

De werkwijze van Veiligheidshuizen uitgelegd in een animatiefilm

publicatie
13-05-2016
44.

Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

Inzicht op de balans tussen zorg en straf bij de Veiligheidshuizen en aangeven hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als uiteindelijk resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat.

beleid
09-09-2014
45.

Samenhang Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen. Sinds 1 januari 2013 hebben zij de regie op de Veiligheidshuizen en op 1 januari 2015 komt daar ook de jeugdhulp bij. Dit vergt een goede samenhang tussen Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg.

feiten en cijfers
04-11-2013
46.

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken, is het nodig dat professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid samenwerken. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

nieuws
23-07-2018
47.

Eenduidige rol politie in Veiligheidshuizen vastgelegd

Met het rapport 'Politie in Veiligheidshuizen' dat deze maand verscheen, geeft de Nationale Politie duidelijkheid over haar rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. “Het rapport beschrijft zwart op wit wat de politie de Veiligheidshuizen levert en daar mogen ze ons ook op afrekenen”, aldus politiechef Liesbeth Huyzer.

nieuws
27-03-2015
48.

Meer meldingen huiselijk geweld Veiligheidshuis Sittard

Het aantal cliënten van Veiligheidshuis district Sittard is vorig jaar flink toegenomen. De grootste stijging is waarneembaar bij het aantal meldingen huiselijk geweld, dat steeg van 1.592 in 2011 naar 2.144 in 2012.

nieuws
18-11-2013
49.

Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een notitie opgesteld over de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Aanleiding voor de notitie is de landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en het Landelijk kader Veiligheidshuizen.

nieuws
08-04-2014
50.

Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord bundelen krachten

De drie Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord gaan volgend jaar hun krachten bundelen. Alkmaar vormt vanaf 2014 de spil, met dependances in Den Helder en Hoorn. Deze gezamenlijk aanpak moet voorkomen dat maatregelen van de ene gemeente ten koste gaan van de andere.

nieuws
11-03-2013
51.

Project Informatie delen en Privacy in Veiligheidshuizen

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.

nieuws
17-10-2016
52.

Netwerkbijeenkomst ketenmanager Veiligheidshuizen

Thema: aansluiting Veiligheidshuizen bij het sociale domein en de doorontwikkeling van GCOS

agenda
21-05-2015
53.

Gelderse Monitor

Overzicht van Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin.

feiten en cijfers
15-02-2010
54.

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.

nieuws
08-07-2015
55.

Twentse Veiligheidshuizen gaan vanaf 2013 samen

De drie Veiligheidshuizen in de regio (Enschede, Hengelo en Almelo) gaan met ingang van 1 januari 2013 op in het Veiligheidshuis Twente. In 2006 kreeg Enschede een Veiligheidshuis, drie jaar later volgden Hengelo en Almelo.

nieuws
18-10-2012
56.

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland voerde de afgelopen jaren op casusniveau de regie op de gezamenlijke aanpak door gemeenten, justitie en zorgpartners in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is ook in 2015 het geval, maar dan in de nieuwe samenwerkingsdriehoek Veilig Thuis Zuid-Limburg, de gemeentelijke Teams Jeugd en het Veiligheidshuis.

feiten en cijfers
01-10-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: