Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

47 resultaten gevonden met "verkeringsgeweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
2.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
3.

Die Frau des Polizisten

In deze film ontrafelt Philip Gröning (Into Great Silence) de duistere kant van liefde, verlangen, macht en schaamte.

publicatie
12-06-2014
4.

KRO-NCRV 2Doc: Die kleine is alles voor mij

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

publicatie
18-08-2015
5.

Waarom gaat ze niet gewoon weg? (artikel)

Huisarts moet zich bewust zijn van de fase van verandering waarin de vrouw zich bevindt na partnergeweld

publicatie
06-10-2014
6.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
7.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
8.

Artikel The dead end of domestic violence

spotlight on children's narratives during forensic investigations following domestic homicide

publicatie
02-02-2015
9.

Welk geweld telt?

Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld

publicatie
18-01-2018
10.

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

publicatie
18-01-2013
11.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
12.

De offerschalen van Satan

De offerschalen van Satan is een beklemmende roman over geweld en geluk, leven en dood. De frivole en onbezonnen Paula van Laken valt tot ieders verbazing voor de onbeholpen charmes van advocaat Marcel Aalbers. Hij komt uit een streng gereformeerd milieu. Eenmaal getrouwd ontdekt ze pas wat zijn opvoeding bij hem losmaakt.

publicatie
17-10-2014
13.

Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

publicatie
15-01-2011
14.

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

publicatie
27-11-2015
15.

Drakenslippers

Drakenslippers van Rosalind Penfold verhaalt in stripvorm over tien jaar huiselijk geweld. Iedere vrouw die dit heeft ondergaan zal de tekenen herkennen: het patroon van leugens en geniepigheden, dat uitgroeit tot een bombardement van verbaal, emotioneel, seksueel en lichamelijk geweld.

publicatie
14-11-2006
16.

Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader

"Iedereen kreeg de schuld, behalve de dader'" door Maaike Schoon"Fotograaf Sara Naomi Lewkowicz bleef foto's maken toen het geweld tussen Shane en Maggie escaleerde." "Ze wist in beeld te vangen wat geen duizend woorden 
zo indringend hadden gekund: het drama van huiselijk geweld." "Haar fotoserie doorbrak een taboe."

publicatie
25-11-2013
17.

Mannen over partnergeweld en vaderschap

26 mannen vertellen in deze publicatie over hun jeugd, geweld in de relatie en hun opvoedingsidealen.

publicatie
26-03-2012
18.

Kapot, een verhaal over huiselijk geweld

Grotendeels gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een moeder van vier kinderen die vanaf haar veertiende in gewelddadige relaties verstrikt raakt.

publicatie
21-10-2011
19.

Feniksvrouw

In Feniksvrouw beschrijft Rachelle Verhage hoe een jonge vrouw zo vastbesloten kan zijn gelukkig te worden met een man dat ze alle waarschuwingstekens negeert.

publicatie
24-07-2014
20.

Tot geweld ons scheidt

Een boek van Juliane Jaspers over relationeel geweld, geschreven vanuit het oogpunt van het slachtoffer.

publicatie
01-11-2011
21.

Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend woordenboek voor welzijn, politie, justitie en gezondheidszorg

Verklarend woordenboek voor 180 begrippen rondom partnergeweld.

publicatie
25-02-2014
22.

Opvoeden na partnergeweld

Het is mogelijk gezinnen beter te ondersteunen om overdracht van huiselijk geweld van de ene op de volgende generatie te voorkomen.

publicatie
09-05-2011
23.

Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie (artikel)

Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen en gezien de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

publicatie
16-10-2013
24.

Cirkel van geweld: Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

In 2009 zijn zowel een uitgebreid rapport als een artikel verschenen over dierenmishandeling en huiselijk geweld. Ook op het congres "Signeleren, melden en dan?" in november 2009 is een workshop (2a) aan dit thema gewijd.

publicatie
23-11-2009
25.

Opgesloten in eigen huis

Een onderzoek naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag

publicatie
08-07-2015
26.

Geslagen jaren

In de documentaire film worden drie vrouwen en een man geportretteerd die de moed hadden over hun ervaringen met huiselijk geweld te praten. De gevolgen van geweld lopen als een rode draad door hun leven – en dat van hun kinderen - ook al is dat geweld inmiddels gestopt. Annette, Pakize, Jannie en Kemal vertellen over het verdriet, woede, twijfels, angsten en onzekerheden. Vanuit een reflecterend perspectief ontwikkelt het verhaal zich als een zoektocht naar oorzaken

publicatie
16-01-2009
27.

En mannen dan? Over gender en geweld (artikel)

Blog van Renée Römkens, directeur van Atria, over de relatie tussen gender en geweld, daderschap en slachtofferschap, en de invloed van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op geweld. Naar aanleiding van een conferentie van de European Society of Criminology in Porto.

publicatie
08-09-2015
28.

Partnergeweld Sylvie Lo Fo Wong (artikel)

In de rubriek "Spreekuur" geeft Sylvie Lo Fo Wong in een pagina weer wat huisartsen moeten weten over partnergeweld.

publicatie
01-10-2013
29.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
30.

De wurggreep van een minnaar (artikel)

Reconstructie van een zedenzaak

publicatie
09-02-2015
31.

Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

publicatie
02-05-2019
32.

Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje

publicatie
01-10-2011
33.

Durf stelling te nemen: Zo praat je over seksueel grensoverschrijdend gedrag (artikel)

Pleidooi voor een gedeeld normatief kader

publicatie
22-01-2018
34.

Liefde met alle geweld

Agressie tegen vrouwen in huiselijke kring.

publicatie
15-05-2014
35.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
36.

Restorative Justice and Domestic Violence

A Guide for practitioners

publicatie
05-02-2016
37.

Partnergeweld: Achtergrond en risicofactoren

Deze publicatie biedt een bondig overzicht van de aard, omvang en risicofactoren van partnergeweld.

publicatie
08-10-2012
38.

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

Daders van ‘intimate terrorism’ gaat het erom hun slachtoffers te domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’. Met een aantal veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan a. het definiëren van groepen daders met ‘code rood’, b. het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen en c. het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

publicatie
15-07-2013
39.

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Het onderzoek Zorg voor kinderen na partnerdoding vond plaats in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en werd uitgevoerd door het Psychotraumacentrum WKZ van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

publicatie
13-11-2014
40.

Huiselijk geweld lijkt wel een besmettelijke ziekte (artikel)

Interview met twee ervaringsdeskundigen

publicatie
01-07-2019
41.

Handleiding Een Veilig Thuis

Interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld

publicatie
09-08-2005
42.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
43.

Partnergeweld. Screening en risicotaxatie

Een gedetailleerd beeld over wat er mogelijk is op vlak van screening en risicotaxatie bij partnergeweld.

publicatie
03-07-2014
44.

De liefde van mijn leven

Speelfilm van Boris Paval Conen over het duivelse dilemma na partnergeweld: weggaan of blijven? Uitgezonden vrijdag 7 november 2014, 23.17 uur op NPO 2.

publicatie
07-11-2014
45.

Niet voor herhaling vatbaar

Een relatie waarin je mishandeld wordt, is absoluut 'niet voor herhaling vatbaar'.

publicatie
28-11-2012
46.

Virtual Reality project Vergeet Mij Niet (artikel)

Hoe ruziënde ouders in een virtuele omgeving de emoties van plegers van partnergeweld beïnvloeden

publicatie
05-06-2018
47.

Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België

Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op literatuur en goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en op contacten met het werkveld. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er een multidisciplinair aanbod moet zijn dat zowel controle als hulpverlening omvat en zowel gericht is op de daders als op de slachtoffers. Voorwaarden voor deze aanpak is het vormen van multidisciplinaire teams maar is er ook de uitdaging van de registratie van gezinsgeweld.De registratie moet gebaseerd zijn op meerdere bronnen: die van de hulpverlening, maar ook van politie en justitie, eenmalige studies, slachtofferonderzoek en regelmatige monitoring. Pas dan kan worden geconstateerd of beleid effectief is, de beoogde kwaliteit worden gecontroleerd en de cliënt beter worden ondersteund door registratie en dossieropbouw.Specifieke problemen die zich zowel bij deze multidisciplinaire aanpak als ook bij de registratie voordoen zijn: beroepsgeheim van de hulpverlener, de privacy van de cliënt en de verschillende benaderingswijzen in de verschillende sectoren.Voor de reigstratie bestaan noch in België noch daarbuiten al goede praktijkvoorbeelden.In deze studie worden de verschillende knelpunten bij de registratie gegroepeerd naar: de (te registreren) variabelen, de garantie van de privacy en beroepsgebeim, afstemming op de bestaande registraties, gebruikersvriendelijkheid. Er is o.a. een variabelenlijst opgesteld, maar ook informatie verzameld over de condities die nodig zijn om met succes registratie te voeren.

publicatie
13-11-2003

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: