Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

267 resultaten gevonden met "vrouwenopvang"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

4th World Conference of Women's Shelters

Taiwan

agenda
05-11-2019
2.

Kenniscafé ‘Krachtwerk’

Georganiseerd door Impuls

agenda
26-09-2019
3.

PvdD Rotterdam wil opvangplek voor slachtoffers én huisdieren

De Partij voor de Dieren Rotterdam dient een motie in voor een opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld waar huisdieren ook welkom zijn. In een commissievergadering benadrukt ze vandaag dat vrouwen eerder uit een geweldssituatie raken als zij hun huisdier mee kunnen nemen naar een veilig heenkomen.

nieuws
29-05-2019
4.

Koninklijke onderscheiding tijdens jubileumbijeenkomst Fier

Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, bestaat twintig jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst ontving Linda Terpstra, voorzitter van de raad van bestuur, een koninklijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke en internationale inzet.

nieuws
24-05-2019
5.

Vrouwen uit de knel? Het vervolg

Vervolgonderzoek van de Nationale Ombudsman over de Vrouwenopvang

publicatie
16-05-2019
6.

Nog steeds knelpunten bij uitstroom vrouwenopvang

Er komt langzaam beweging in de aanpak van de knelpunten rond de vrouwenopvang, schrijft de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'. Maar vooral op het gebied van de uitstroom uit de opvang hebben Rijk en gemeenten nog stappen te zetten.

nieuws
14-05-2019
7.

Financiële kwetsbaarheid en huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

Informatie voor gemeenten

publicatie
29-04-2019
8.

Commissiebrief met reactie op bericht 'Hulp na huiselijk geweld stagneert'

Op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid en Welzijn, heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gereageerd op het bericht op NOS.nl: 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’.

beleid
19-04-2019
9.

Extra opvang slachtoffers mensenhandel

In Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle komen extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen. Minister De Jonge (VWS) creëert dit jaar nog 36 nieuwe plekken.

nieuws
12-04-2019
10.

Federatie Opvang vraagt aandacht voor schuldenproblematiek

Het is deze week de Week van het geld. De Federatie Opvang (FO) grijpt deze gelegenheid aan om aandacht te vragen voor financiële problemen van cliënten in de opvang.

nieuws
28-03-2019
11.

Ombudsman: 'Problemen in vrouwenopvang nog niet opgelost'

De knelpunten rond regelingen en procedures voor cliënten van de vrouwenopvang, zijn nog niet opgelost. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na gesprekken met onder meer de gemeenten en vrouwenopvanglocaties die in 2017 betrokken waren bij zijn onderzoek Vrouwen in de knel.

nieuws
31-01-2019
12.

Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

nieuws
29-01-2019
13.

CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

nieuws
18-01-2019
14.

Deelnemers gezocht voor onderzoek De Nieuwe Toekomst

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die deel willen nemen aan een onderzoek naar de effecten van de interventie De Nieuwe Toekomst.

nieuws
07-01-2019
15.

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT

beleid
20-12-2018
16.

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

Resultaten van een enquête onder centrumgemeenten Vrouwenopvang (2017)

publicatie
20-12-2018
17.

Factsheet Vrouwenopvang

Overzicht van de door het landelijk netwerk Vrouwenopvang geboden hulp

feiten en cijfers
06-12-2018
18.

Federatie Opvang publiceert Factsheet vrouwenopvang

Ruim 16.500 mensen doen jaarlijks een beroep op de vrouwenopvang. Daaronder zijn zo’n 4.500 kinderen. Dat staat in de Factsheet 2018 van de Federatie Opvang. Het is voor het eerst dat het landelijk netwerk Vrouwenopvang de geboden hulp in de volle breedte in kaart heeft gebracht.

nieuws
04-12-2018
19.

Geld en Geweld

Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

publicatie
12-11-2018
20.

Gelderland krijgt opvang voor slachtoffers ouderenmishandeling

In Gelderland worden appartementen gebouwd die speciaal zijn ingericht voor de opvang van mishandelde ouderen. Moviera heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Dat meldt De Gelderlander vandaag.

nieuws
01-11-2018
21.

Veerkracht erkend als Goed Onderbouwd

De methodiek Veerkracht is erkend als goed onderbouwd en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies. Veerkracht is de basismethodiek voor de begeleiding van kinderen in de opvang.

nieuws
25-10-2018
22.

Hond geeft kinderen in opvang zelfvertrouwen

Kinderen in de vrouwenopvang van Kadera krijgen sinds kort gezelschap van honden. De aanwezigheid van een hond werkt drempelverlagend, kinderen stellen zich open naar het dier en daarmee ook naar hun omgeving, zo meldt rtv Oost.

nieuws
09-10-2018
23.

Kinderpostzegelactie helpt kinderen aan een beter thuis

Dit jaar vindt voor de zeventigste keer de Kinderpostzegelactie plaats. Presentatrice Nicolette van Dam verzorgde vandaag de aftrap door als eerste een bestelling te plaatsen. Vanaf morgen gaan kinderen langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen. De opbrengst gaat deze keer onder meer naar kinderen in de opvang.

nieuws
25-09-2018
24.

Amsterdamse onderscheiding voor Aleid van den Brink

Oud-directeur van Blijf Groep Aleid van den Brink heeft gisteren de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

nieuws
25-09-2018
25.

Majoor Bosshardtprijs naar Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind ontvangt dit jaar de Majoor Bosshardtprijs. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven.

nieuws
12-09-2018
26.

Impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul

beleid
07-09-2018
27.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
28.

Inzamelingsactie beautyproducten voor vrouwenopvang

De Soap Treatment Store is deze week een inzamelingsactie van ongeopende beautyproducten gestart. De ingezamelde producten gaan naar vrouwen in kwetsbare posities, zoals de slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
19-06-2018
29.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
30.

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

publicatie
30-04-2018
31.

Lenferink presenteert eindrapportage over kinderen in de opvang

Kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang moeten als zelfstandige cliënten worden gezien. Dat stelt de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een rapport. Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG, nam hij de afgelopen maanden het gemeentelijk beleid rond kinderen in de opvang onder de loep.

nieuws
30-04-2018
32.

'Ongedocumenteerden worden vaak niet geselecteerd voor de vrouwenopvang' (artikel)

Artikel over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag

publicatie
12-03-2018
33.

Brandbrief over ontoereikende middelen voor vrouwenopvang

De gemeentes Zwolle en Utrecht hebben een brandbrief aan minister Hugo De Jonge van VWS geschreven over het tekort aan financiële middelen voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Dat meldt de Stentor.

nieuws
05-03-2018
34.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
35.

Opening nieuwe locatie Vrouwenopvang Groningen

Op donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, vindt de officiële opening van de Vrouwenopvang van Het Kopland in Groningen plaats. Tijdens de opening staat het streven naar een geweldloze generatie centraal.

nieuws
22-02-2018
36.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
37.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
38.

Reactie minister De Jonge op bericht overvolle opvang

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met een aantal organisaties, waaronder de VNG, de Federatie Opvang en SZW, een werkgroep inrichten om de hoge druk op de vrouwenopvang aan te pakken. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf van gisteren over overvolle opvanghuizen.

nieuws
14-12-2017
39.

Groot tekort aan plaatsen vrouwenopvang

Vrouwenopvangcentra hebben een groot tekort aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Dat stelt de Federatie Opvang (FO) vandaag in De Telegraaf. Dertig procent van de vrouwen die bij de crisisopvang aanklopt, kan niet binnen een dag geholpen worden.

nieuws
13-12-2017
40.

Ervaringen jongeren in opvang opgetekend in boek

Tweede-kamerlid Vera Bergkamp van D66 nam deze week het boek 'Niets is voor altijd' in ontvangst. Het boek is bedoeld om beleidsmakers en hulpverleners bewust te maken van de aangrijpende situatie van jongeren die in de vrouwen- en maatschappelijke opvang verblijven.

nieuws
23-11-2017
41.

Oranje Huis Almere vandaag feestelijk geopend

Het Oranje Huis in Almere opent vandaag officieel zijn deuren. De nieuwe opvanglocatie met 27 appartementen heeft een regionale functie en biedt een veilige plaats aan slachtoffers van huiselijk geweld uit Flevoland en de Gooi en Vechtstreek.

nieuws
12-10-2017
42.

Project Huisje Boompje Beestje deze week van start

Kinderpostzegels houdt morgen het congres Huisje Boompje Beestje. Dit is de officiële kick off van het gelijknamige project om kinderen in de opvang meer in contact te brengen met natuur en dieren. Uit onderzoek blijft dat dit helpt bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

nieuws
09-10-2017
43.

Blijf Groep krijgt nieuwe directeur

Hanneke Bakker wordt per 1 december de nieuwe directeur-bestuurder van Blijf Groep. Zij volgt Aleid van den Brink op, die jarenlang het boegbeeld was van de vrouwenopvangorganisatie. Zij gaat aan het eind van dit jaar met pensioen.

nieuws
07-09-2017
44.

Inschrijving WAVE conferentie geopend

De inschrijving voor de conferentie van WAVE - het Europese netwerk van de vrouwenopvang – is geopend. Op deze conferentie, die van 30 oktober tot en met 1 november in Boedapest (Hongarije) plaatsvindt, wordt informatie gedeeld over aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen.

nieuws
05-09-2017
45.

Beleidsreactie op rapporten over vrouwenopvang voor november beschikbaar

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) geeft later in het jaar een reactie op verschillende rapporten over vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het streven is om de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg op 1 november 2017 een integrale reactie te zenden. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
04-09-2017
46.

Raadsleden trekken aan de bel over rechtpositie cliënten vrouwenopvang

Het rapport van de Nationale Ombudsman over de rechtspositie van cliënten in de vrouwenopvang heeft in meerdere gemeenten geleid tot het stellen van vragen aan de wethouder. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Breda en Haarlem stelden raadsleden van verschillende partijen kritische vragen.

nieuws
17-08-2017
47.

Religie kan rol spelen in de opvang voor slachtoffers mensenhandel

Opvanghuizen voor slachtoffers van mensenhandel zouden er goed aan doen geloofexperts of spiritual caretakers van bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie of een moskee of tempel in te zetten. Dat stelt masterstudente Farah Deventer in haar onderzoek naar religie en de opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

nieuws
20-07-2017
48.

Ombudsman trekt aan de bel over knelpunten vrouwenopvang

De vrouwenopvang heeft te maken met diverse knelpunten bij aanmelding, tijdens en na de opvang. Dat stelt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zo is het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex, hun schulden nemen vaak verder toe en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang.

nieuws
06-07-2017
49.

Vrouwen in de knel

Onderzoek van de Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

publicatie
06-07-2017
50.

Trappenloop Euromast voor Het Vergeten Kind

De Euromast in Rotterdam organiseert dit jaar een trappenloop voor stichting Het Vergeten Kind. Deelnemers beklimmen op 24 juni 589 treden naar de top in het exclusieve trappenhuis van de Euromast.

nieuws
30-05-2017
51.

Rotterdamse campagne voor vrije partnerkeuze

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider heeft vandaag in zijn stad de campagne voor vrije partnerkeuze gelanceerd door de eerste poster bij Rotterdam Centraal Station te onthullen: #Zelfgekozen. Het zelf kiezen van je partner moet volgens de wethouder (Integratie) voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

nieuws
24-05-2017
52.

Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang. (Wie) is dat een zorg?

Onderzoek van de samenwerkende inspecties naar de continuïteit van zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid aan ouders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

publicatie
24-05-2017
53.

Kamerbrief petitie kinderen in opvang

Er is groot draagvlak onder gemeenten om de positie van de kinderen in de opvang te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de bewindsman in op de aangeboden petitie van Het Vergeten Kind en The Unforgettables over kinderen in maatschappelijke- en vrouwenopvang.

nieuws
28-03-2017
54.

Onderzoek naar effectiviteit Oranje Huis-aanpak

Blijf Groep heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de effectiviteit van de Oranje Huis-aanpak te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij cliënten van Blijf Groep die in een Oranje Huis verblijven.

nieuws
07-03-2017
55.

Linda Terpstra (Fier) verkozen tot VPRO’s Uitdager & Aanpakker

Linda Terpstra, bestuurder van expertise- en behandelcentrum Fier, heeft de meeste stemmen behaald bij de ‘Uitdagers & Aanpakkers’ actie van het televisieprogramma VPRO Tegenlicht. Ruim vijfentwintighonderd mensen willen haar ideeën over vernieuwing, ontwikkeling en innovatie in de zorg horen tijdens de Tegenlicht Verkiezings Meet Up op woensdag 15 maart in Amsterdam.

nieuws
03-03-2017
56.

Nieuwsbrief Global Network Women’s Shelters

Het Global Network Women's Shelters (GNWS) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief staat onder andere een persoonlijk bericht van de voorzitter van GNWS en een column van Emma Murphy.

nieuws
01-03-2017
57.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
58.

Kamerbrede steun voor hulp aan kinderen in de opvang

De hulp aan kinderen in de opvang moet verbeterd worden. Dit werd tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp op 23 februari nogmaals Kamerbreed onderschreven. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

nieuws
24-02-2017
59.

Europees netwerk voor de vrouwenopvang publiceert jaarverslag 2016

WAVE is het Europese netwerk voor de vrouwenopvang en andere organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In het jaarverslag zijn de standaard activiteiten en de projecten van WAVE in 2016 beschreven.

nieuws
14-02-2017
60.

Onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang

Er is onvoldoende zorg voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Dit komt door een gebrek aan structurele financiering. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

nieuws
08-02-2017
61.

Stichting het Vergeten Kind biedt Tweede Kamer petitie aan

Stichting het Vergeten Kind biedt de Tweede Kamer vanmiddag een petitie aan over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Het Vergeten Kind wil dat alle kinderen in de opvang de hulp krijgen die zij nodig hebben en dat de instellingen voldoende financiële middelen ontvangen om die hulp te bieden.

nieuws
07-02-2017
62.

Vrouwenopvang van Het Kopland wint Kind Centraal Award

De Vrouwenopvang van Het Kopland heeft de Kind Centraal Award 2017 gewonnen. De prijs van Stichting het Vergeten Kind werd gisteren uitgereikt door Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De uitreiking vormde tevens de aftrap van de Week van Het Vergeten Kind.

nieuws
30-01-2017
63.

Monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang 2016

Brochure over de eerste landelijke resultaten uit de monitor over 2015

feiten en cijfers
13-12-2016
64.

Mishandelde vrouwen in vrouwenopvang

Profielen, zorgbehoeften, passende zorg en effectieve interventies

feiten en cijfers
23-11-2016
65.

Ombudsman onderzoekt knelpunten rondom vrouwenopvang

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Hierin onderzoekt hij de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwetsbare burgers in crisissituaties, in het bijzonder de vrouwenopvang.

nieuws
26-10-2016
66.

Start bouw vrouwenopvang Het Kopland

Stichting Het Kopland viert vandaag de start van de bouw van de nieuwe vrouwenopvang in de Groningse Oosterparkwijk. Op deze locatie zullen vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, tijdelijk een veilig thuis vinden. Het nieuwe pand is naar verwachting eind 2017 klaar.

nieuws
06-09-2016
67.

Oranje Huis-aanpak erkend als goed onderbouwde interventie

De Oranje Huis-aanpak is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De vernieuwde beschrijving van de interventie is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

nieuws
16-08-2016
68.

Jaarverslag Kompaan en De Bocht 2015

Hoofdlijnen van visie, hulp en organisatie in 2015 van Kompaan en De Bocht in het eerste jaar van de decentralisatie.

feiten en cijfers
09-08-2016
69.

Kompaan en De Bocht publiceert jaarverslag

De Brabantse opvang- en hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht heeft op haar website het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Er was in dit jaar sprake van een afbouw van 20 procent van het budget; ook in landelijke vergelijkingen een heel zware bezuiniging.

nieuws
09-08-2016
70.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
71.

Derde Oranje Huis gaat volgend jaar in Flevoland open

Het Oranje Huis Flevoland en Gooi & Vechtstreek zal vanaf 1 juli 2017 in Almere Poort zijn deuren openen. De Blijf Groep tekende hiervoor onlangs de ontwikkelovereenkomst en het huurcontact met woningcorporatie de Alliantie.

nieuws
26-05-2016
72.

Veerkracht opgenomen in databank Effectieve sociale interventies

Veerkracht is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. De interventie is door onafhankelijke praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed beschreven.

nieuws
10-05-2016
73.

Blijf van m’n Lijf Den Helder introduceert A-team

Blijf van m’n Lijf Den Helder heeft een nieuwe dienst in het leven geroepen: het A-team voor hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. De organisatie verbreedt hiermee haar aanbod naar ambulante zorg.

nieuws
02-05-2016
74.

4Mijl van Groningen in teken van vrouwenopvang

'Groningen Geeft Thuis' is het goede doel van het hardloopevenement de 4Mijl van Groningen op 9 oktober van dit jaar. Een deel van het inschrijfgeld en de opbrengst van de Charityrun en de collectes worden geschonken aan de vrouwenopvang.

nieuws
13-04-2016
75.

Landelijke dekking Opvangatlas

De Opvangatlas Nederland heeft landelijke dekking bereikt. Dat meldt de Federatie Opvang (FO) op haar website. De FO is onlangs gestart met een update van alle gegevens.

nieuws
04-04-2016
76.

Safe future methodiek

Informatiebijeenkomst landelijke implementatie

agenda
09-02-2016
77.

Moviera in de wijk

Specialistische intensieve ambulante begeleiding na de analysefase residentieel

interventie
09-02-2016
78.

Post-it Art voor het Vergeten kind

Met een Post-it Art actie vraagt de Stichting Het Vergeten Kind in aanloop naar de Week van het Vergeten Kind, die volgende week plaatsvindt, alvast de aandacht voor kinderen in Nederlandse opvanglocaties.

nieuws
25-01-2016
79.

Oranje Huis genomineerd voor Hedy d’Ancona-prijs

Het Oranje Huis in Amsterdam is genomineerd voor de Hedy d’Ancona-prijs voor voorbeeldstellende zorgarchitectuur. De nominaties werden deze week door de vakjury bekendgemaakt. In totaal zijn zeven projecten genomineerd.

nieuws
27-11-2015
80.

Oranje Huis

Conferentie

agenda
25-11-2015
81.

Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

nieuws
10-11-2015
82.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
83.

Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Handvatten om de positie van kinderen in de opvang te verbeteren.

publicatie
09-11-2015
84.

Oranje Huis Amsterdam geopend

In Amsterdam is vandaag het tweede Oranje Huis in Nederland in gebruik genomen. De nieuwe opvanglocatie van de Blijf Groep is, net als het Oranje Huis in Alkmaar, open en herkenbaar aan de buitenkant. Op de gevel staat met grote letters 'Oranje Huis' geschreven.

nieuws
06-11-2015
85.

3rd World Conference of Women's Shelters

Wereldconferentie

agenda
03-11-2015
86.

Forse afname opvangplaatsen Valkenhorst

Vrouwenopvang Valkenhorst in Breda heeft medio volgend jaar nog maar 27 plaatsen beschikbaar. Momenteel is er ruimte voor tachtig slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
22-10-2015
87.

Bezuinigingen vrouwenopvang Moviera

Door bezuinigingen van het Rijk ziet vrouwenopvangorganisatie Moviera zich genoodzaakt het aantal opvangplaatsen te verminderen. Ook zullen er binnen de organisatie banen verdwijnen. Het motto is: 'Minder Opvang, Meer Ambulant'.

nieuws
15-10-2015
88.

Opvang Hilversum sterk verbeterd

De aanbevelingen van de Commissie Haanstra om de vrouwenopvang in het Gooi te verbeteren zijn grotendeels opgevolgd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer in Hilversum.

nieuws
05-10-2015
89.

Onderzoek naar misstanden opvang Heemskerk

Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van de Blijf Groep is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke misstanden op de opvanglocatie in Heemskerk. Bewoonsters klagen onder meer over slechte hygiëne, geldproblemen en gebrekkige begeleiding.

nieuws
10-09-2015
90.

KRO-NCRV 2Doc: Die kleine is alles voor mij

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

publicatie
18-08-2015
91.

Emma Murphy spreker op Wereldconferentie Vrouwenopvang

Emma Murphy, de Ierse vrouw die in een zeer persoonlijke video op Facebook slachtoffers van huiselijk geweld opriep om hun partner te verlaten, is een van de sprekers op de Wereldconferentie Vrouwenopvang in Den Haag.

nieuws
21-07-2015
92.

80.000 boeken voor kinderen in opvang

Een actie van Bruna en stichting Het vergeten Kind om boeken in te zamelen voor kinderen in opvanglocaties heeft bijna 80.000 boeken opgeleverd. Daphne Schreuder van Het Vergeten Kind: “De 33.000 kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien, kunnen de boeken zeker gebruiken en zullen er heel blij mee zijn.”

nieuws
20-07-2015
93.

Meer woonrechten voor bewoners vrouwenopvang

Alle gemeenten in Nederland die een urgentieregeling hebben, moeten sinds deze maand urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven. Dit staat in artikel 12 van de nieuwe Huisvestingswet.

nieuws
02-07-2015
94.

Uitstroom opvang stagneert door woningtekort

De Federatie Opvang vraagt aandacht voor de stagnatie in uitstroom (en doorstroom) voor cliënten van de opvang en beschermd en begeleid wonen. Het gebrek aan betaalbare woningen vormt volgens de Federatie een groot probleem. Zij heeft hierover een brief opgesteld voor het Algemeen Overleg Wonen van vandaag.

nieuws
11-06-2015
95.

Crisisopvang Flevoland overvol

De Flevolandse crisisopvang zit vaak vol. Deze situatie doet zich al enige tijd voor en is landelijk een probleem. Dat stelt wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten in reactie op vragen van GroenLinks in Dronten.

nieuws
29-05-2015
96.

Registratie Wereldconferentie Vrouwenopvang geopend

Na ruim 1000 intentieregistraties te hebben ontvangen uit 105 landen is de definitieve registratie voor de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang nu ook geopend.

nieuws
11-05-2015
97.

Fier Fryslan publiceert verhalen cliënten

Fier, het expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties in Leeuwarden heeft een boek uitgebracht waarin verschillende cliënten hun verhaal vertellen. Het laat zien dat zij meer zijn dan hun problemen en geeft inzicht in het belang van vervolgzorg.

nieuws
06-05-2015
98.

Verbeterplan Vrouwenopvang werpt vruchten af

De hulpverlening aan cliënten binnen de vrouwenopvang is verbeterd, met name door de invoering van erkende methodieken en het gebruik van screeningsinstrumenten. Dit blijkt uit de evaluatie die het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde naar het project Verbeterplan Vrouwenopvang.

nieuws
30-04-2015
99.

Nieuwe acties Wereldconferentie Vrouwenopvang

De organisatie van de Wereldconferentie Vrouwenopvang wil dat de conferentie voor iedereen toegankelijk is. Om te zorgen dat geïnteresseerden bij gebrek aan financiële middelen toch bij deze conferentie aanwezig kunnen zijn, zijn diverse acties bedacht.

nieuws
20-04-2015
100.

Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Rapport van de commissie Lenferink in opdracht van de VNG en Federatie Opvang.

beleid
14-04-2015
101.

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

Advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

beleid
16-02-2015
102.

Kind Centraal Award voor Kompaan en De Bocht

Kompaan en De Bocht heeft gisteren de ‘Kind Centraal’ Award ontvangen. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich buitengewoon inzet voor vergeten kinderen.

nieuws
04-02-2015
103.

Blijf Groep en Humanitas breiden samenwerking uit

Vrijwilligers van Humanitas gaan vrouwen en kinderen in de opvanghuizen van Blijf Groep op verschillende gebieden helpen met het op de rit krijgen van hun leven. Beide organisaties hebben deze samenwerking onlangs in een convenant vastgelegd.

nieuws
21-01-2015
104.

Handtekeningenactie voor Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind organiseert voor de tweede keer de 'Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland' om politieke aandacht te vragen voor de 33.000 'vergeten' kinderen in ons land. Door middel van ingestuurde vlaggetjes wordt gepleit voor een beter leefklimaat van kinderen in opvanglocaties waar de situatie ondermaats is.

nieuws
20-01-2015
105.

Koningin Máxima bij uitreiking ‘Kind Centraal’ award

Koningin Máxima is dinsdag 3 februari aanwezig bij de uitreiking van de ‘Kind Centraal’ award van Stichting Het Vergeten Kind. Het uitreiken van de prijs, aan opvanglocatie Kompaan en De Bocht in Goirle, is één van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week van Het Vergeten Kind.

nieuws
07-01-2015
106.

Wereldconferentie Vrouwenopvang volgend jaar in Den Haag

De Wereldconferentie Vrouwenopvang vindt volgend jaar van 3 tot en met 6 november plaats in het World Forum in Den Haag. Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de derde editie van deze wereldconferentie te organiseren.

nieuws
11-12-2014
107.

Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Dinsdag 14 oktober stond het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam in het teken van het symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf. Een feestelijke bijeenkomst met ruim 400 gasten, met Hare Majesteit Koningin Máxima als eregast.

publicatie
07-11-2014
108.

Canon Vrouwenopvang

Vorige week is in Amsterdam de Canon Vrouwenopvang gelanceerd. Deze canon biedt in vijfentwintig vensters een overzicht van 175 jaar geschiedenis van Vrouwenopvang in Nederland.

nieuws
21-10-2014
109.

Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Koningin Máxima was gisteren aanwezig bij de viering van veertig jaar Blijf van m’n Lijf in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het symposium in Amsterdam met ruim 400 gasten belichtte de rijke geschiedenis van de vrouwenopvang in Nederland en liet de nieuwste (digitale) ontwikkelingen zien.

nieuws
15-10-2014
110.

Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Vooraankondiging: Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

agenda
14-10-2014
111.

Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014

Resultaten na zes jaar

beleid
01-10-2014
112.

Midnight Walk Leiden voor Rosa Manus

Voor de vierde keer wordt morgenavond in het centrum van Leiden de Midnight Walk gehouden. De opbrengst van de wandeling voor het goede doel gaat deze keer naar Rosa Manus, een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

nieuws
04-09-2014
113.

Vrouwenopvang Tilburg hangt forse bezuiniging boven het hoofd

Het Rijk heeft aangekondigd de bijdrage voor vrouwenopvang aan centrumgemeente Tilburg met 49 procent te korten. Dat komt neer op een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar. Bestuurder Lian Smits van Kompaan en De Bocht spreekt in het Brabants Dagblad van een angstaanjagend toekomstbeeld.

nieuws
28-08-2014
114.

Onderzoek onder ex-cliënten opvanghuis Valkenhorst

Slachtoffers van huiselijk geweld die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond, voelen zich na deze periode veilig en hebben hun leven goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder voormalige bewoners.

nieuws
29-07-2014
115.

Op eigen benen

Verslag van een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder vrouwen die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond.

publicatie
28-07-2014
116.

Subsidie project ‘De Nieuwe Toekomst’ rond

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week laten weten dat het project ‘De Nieuwe Toekomst’ subsidie krijgt toegekend. ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

nieuws
14-07-2014
117.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
118.

Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014

In dit boek een verslag van de ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar. Om de geschiedenis vast te houden en om al die vrouwen te eren die hebben bijgedragen aan een toekomst, waarin mishandeling van vrouwen en kinderen en huiselijk geweld worden teruggedrongen"In 1974 werd in Amsterdam de eerste Stichting ‘Blijf van m’n Lijf’ opgericht om mishandelde vrouwen hulp en opvang te bieden, alsmede het probleem van (seksueel) geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen. Ook in andere steden werden Blijf-van-mijn- Lijfhuizen opgericht.""Nu, in 2014, veertig jaar later, is er sprake van een wereld van verschil. Hoewel vrouwenmishandeling niet is uitgebannen, heeft de vrouwen-opvang belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vrouwen-mishandeling is een publieke zaak geworden en niet langer een privéaangelegenheid." (Uit het voorwoord, p. 5-6)

publicatie
23-05-2014
119.

Congresmagazine “Krachtig werk”

Uitgebreide impressie van het congres ‘Een krachtig Perspectief-Vrouwenopvang in Transitie’.

publicatie
21-05-2014
120.

Kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Van Rijn over een kwaliteitsimpuls in het stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld.

beleid
19-05-2014
121.

Kwaliteitsdocument vrouwenopvang

De Federatie Opvang (FO) en de VNG hebben vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis gezamenlijk een Kwaliteitsdocument ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel bij het gesprek tussen instellingen en gemeenten over presentaties en kwaliteitseisen in de opvang. Het Kwaliteitsdocument werd woensdag in Utrecht gepresenteerd tijdens het congres 'Een krachtig perspectief'.

nieuws
16-05-2014
122.

Een Krachtig Perspectief: Vrouwenopvang in Transitie

Vooraankondiging congres met een terugblik op zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang en een vooruitblik naar de betekenis van een sector in transitie, ‘van opvang naar aanpak’.

agenda
13-05-2014
123.

Federatie Opvang organiseert derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang te organiseren. Zowel de landelijke overheid als de gemeente Den Haag staan volgens de federatie positief tegenover dit plan.

nieuws
03-04-2014
124.

Opening babymassagekamer Valkenhorst

De Bredase wethouder Saskia Boelema heeft vorige week een speciale babymassagekamer bij Safegroup, locatie Valkenhorst, geopend. Safegroup zet deze methodiek in voor kinderen van nul tot vier jaar om een veilige en positieve hechting tussen kind en ouders te stimuleren.

nieuws
10-03-2014
125.

Nieuwe opvanglocatie Groningen

In de Oosterparkwijk in Groningen worden appartementen en woningen gebouwd voor vrouwen en kinderen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben. Dit is hard nodig omdat de huidige locatie van stichting Het Kopland, in het stadscentrum, niet meer voldoet aan de huidige eisen van wonen, leven en zorg.

nieuws
26-02-2014
126.

Week van het vergeten kind

Van woensdag 29 januari t/m dinsdag 4 februari 2014 is het weer de Week van het Vergeten Kind.

agenda
29-01-2014
127.

Guusje Nederhorst Foundation wordt Stichting Het Vergeten Kind

De ‘Guusje Nederhorst Foundation’ gaat voortaan verder onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. Op deze manier onderstreept de stichting in de naamgeving voor welke kinderen zij zich inzet.

nieuws
14-01-2014
128.

Amsterdam regelt opvang voor huisdieren bij huiselijk geweld

Huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam kunnen in binnenkort in aanmerking komen voor een opvangplek. Hiervoor gaat dit jaar een proefproject van start.

nieuws
09-01-2014
129.

'Stel slachtoffer huiselijk geweld niet strafbaar bij illegaliteit'

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel, moeten niet strafbaar worden gesteld als ze illegaal in Nederland zijn. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman in een advies van een werkgroep aan de Tweede Kamerfractie.

nieuws
06-11-2013
130.

Veilige Veste genomineerd voor Hedy d’Anconaprijs

De Veilige Veste in Leeuwarden, het pand van hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân, is genomineerd voor de Hedy d'Anconaprijs 2014. De Hedy d'Anconaprijs wordt voor de derde keer uitgereikt aan een project waarbij huisvesting bijdraagt aan een zorgconcept.

nieuws
06-11-2013
131.

Wethouder Almere wil Oranje Huis

De Almeerse wethouder Ineke Smidt heeft goede hoop dat er binnen een jaar crisisopvang in Almere wordt gerealiseerd voor slachtoffers van huiselijk geweld. Op dit moment worden slachtoffers nog ondergebracht in Amsterdam en Alkmaar.

nieuws
04-11-2013
132.

Lezingenreeks Akantes 40 jaar!

Geschiedenis en actuele thema’s vier decennia vrouwenemancipatie.

agenda
31-10-2013
133.

Nieuwe Opvangatlas online

De nieuwe Opvangatlas staat vanaf vandaag online. De vernieuwde website, met een andere vormgeving, biedt de bezoeker meer achtergrondinformatie en een nieuwspagina. Er is meer te vinden over de organisaties die in de opvang actief zijn.

nieuws
21-10-2013
134.

Veiligheid en agressie als professionele uitdaging

Agressie en geweld is een gegeven in de opvang. Ermee omgaan maakt deel uit van het professioneel handelen. Tijdens de bijeenkomst worden recente (landelijke) ontwikkelingen, succesvolle aanpakken uit de praktijk en vernieuwende praktische handvatten besproken en toegelicht.

agenda
10-10-2013
135.

Extra geld voor opstellen regiovisies Veilig Thuis

Elke centrumgemeente voor vrouwenopvang krijgt zowel in 2013 als in 2014 een extra bedrag van 75.000 euro. Dat staat in de Septembercirculaire gemeentefonds 2013. De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 en 2014 verhoogd met 2,625 miljoen euro.

nieuws
26-09-2013
136.

Stichting Huis & Toevluchtsoord gaat verder onder de naam ‘Kopland’

De Stichting Huis & Toevluchtsoord gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: Kopland. Door de fusie van Stichting Huis en Stichting Toevluchtsoord Groningen-Drenthe is in januari 2013 een nieuwe organisatie ontstaan. Daarbij hoort een nieuwe naam en een passende huisstijl.

nieuws
20-09-2013
137.

Oppositie Alkmaar tegen bezuinigingen opvang

De Alkmaarse gemeentelijke oppositiepartijen PvdA, Bruisend-Alkmaar en GroenLinks roepen de collegepartijen af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het Oranjehuis, de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in Alkmaar. Dat meldt de Alkmaarsche Courant vandaag.

nieuws
09-09-2013
138.

Oranje Huis Amsterdam in 2015 open

Amsterdam krijgt in 2015 een Oranje Huis. Een Oranje Huis is een blijf-van-mijn-lijfhuis waarbij de opvang plaatsvindt in een open setting en - indien mogelijk - met het hele gezin. Volgende week tekenen woningcorporatie De Alliantie en Blijf Groep de overeenkomst.

nieuws
08-07-2013
139.

Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw

Hoofdstuk van Sietske Dijkstra in: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. (Boekspresentatie 27 juni 2013)

publicatie
27-06-2013
140.

Ex-bewoonsters opvang Hilversum eisen geld

Zes voormalig bewoonsters van de door misstanden gesloten vrouwenopvang in Hilversum eisen geld van de gemeente en de Blijf Groep. Met dat geld willen zij een fonds oprichten voor nazorg en het verstrekken van uitkeringen aan gedupeerde ex-cliënten van de Hilversumse opvang.

nieuws
18-06-2013
141.

Meer opvang slachtoffers mensenhandel Fier Fryslân

Het expertisecentrum Fier Fryslân vangt steeds meer buitenlandse slachtoffers van mensenhandel op. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fier Fryslân over 2012. Het behandelcentrum zet ook steeds meer in op de behandeling van slachtoffers van mensenhandel.

nieuws
01-05-2013
142.

Gecellig

Benefietevenement om aandacht te genereren voor huiselijk en seksueel geweld.

agenda
27-04-2013
143.

Beantwoording Kamervragen over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

beleid
18-03-2013
144.

de Vrouwenopvang. Een krachtig verhaal’’

Online magazine over huiselijk geweld

publicatie
08-03-2013
145.

Safegroup neemt eigen werkwijzen onder de loep

Wat willen we van elkaar leren en hoe werken we? Daarover gaat Safegroup de komende tijd met collega-vrouwenopvangorganisaties in gesprek. "Misschien kunnen we zelfs gezamenlijk aan een monitoringsinstrument werken om resultaten van hulpverlening in vrouwenopvang op lange termijn te meten". Dat zegt Lenke Balogh van Safegroup in een artikel in MOVISIES 16, de relatiekrant van MOVISIE.

nieuws
28-02-2013
146.

Amsterdam krijgt Oranje Huis

Amsterdam krijgt een Oranje Huis, een blijf-van-mijn-lijfhuis nieuwe stijl. De nieuwe opvanglocatie zal in 2015 haar deuren openen en biedt plaats aan vijftig vrouwen. Dit meldt Het Parool. Het Oranje Huis werkt aan veiligheid met open vizier, in een open setting en - indien mogelijk - met het hele gezin.

nieuws
14-02-2013
147.

Opvang voor huisdieren onder de loep

Een groot aantal slachtoffers van huiselijk geweld (41 procent) stelt de vlucht naar de opvang uit vanwege zorgen om de huisdieren, zo blijkt uit onderzoek. De Federatie Opvang vindt het daarom belangrijk dat de vrouwenopvang ook kijkt naar de opvang van eventuele huisdieren. Dit staat in een brief die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
13-02-2013
148.

De week van het vergeten kind

Op maandag 28 januari vindt de eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’  plaats. De Guusje Nederhorst Foundation organiseert het debat om aandacht te vragen voor de 31.000 zogezegd vergeten kinderen die in opvangcentra wonen.

agenda
28-01-2013
149.

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

feiten en cijfers
28-01-2013
150.

De week van het vergeten kind

De eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’ (WvhVK) gaat op maandag 28 januari van start. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation (GNF). GNF initieert allerlei initiatieven om de situatie van kinderen in de opvang te agenderen en structureel beter te maken.

nieuws
17-01-2013
151.

Fusie opvangorganisaties Zuid-Limburg

Vrouwenopvang 't Wieckerhoes in Maastricht stopt per 1 januari 2013. De organisatie fuseert met XONAR. Beide organisaties gaan samen verder onder de naam XONAR vrouwenopvang- en hulpverlening. Naast deze vorm van hulpverlening biedt XONAR in de regio Zuid-Limburg jeugd- en opvoedhulp, en hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

nieuws
20-12-2012
152.

Start campagne Groningen geeft thuis

Stichting Toevluchtsoord in Groningen viert vandaag haar 100-jarige ‘huisvestingsjubileum’. Burgemeester Peter Rehwinkel, ambassadeur tegen huiselijk geweld, en Riekje Kok, directeur-bestuurder van Toevluchtsoord, grijpen deze gelegenheid aan om het startschot te geven voor de campagne ‘Groningen geeft thuis’. Deze drie jaar durende sponsorcampagne moet resulteren in een nieuwe opvangvoorziening voor vrouwen en kinderen.

nieuws
18-12-2012
153.

Sportsacadamy van Fier fryslan viert haar tweede verjaardag

Fier startte twee jaar geleden een eigen sports academy. Door middel van een minicongres op 12 december blikt Fier terug op twee jaar sport en zorg.

agenda
12-12-2012
154.

Beeld van de opvang

Informatie over de federatie, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang

publicatie
22-11-2012
155.

Symposium Krachtige kinderen ... in de opvang

Elk kind verdient een veilig thuis waar het kan leven, spelen en leren. Dat is toch normaal

agenda
29-10-2012
156.

Vrouwenopvang houdt Dag van het Delen

De vrouwenopvang houdt vandaag voor de eerste keer de Dag van het Delen. Deze dag is bedoeld om extra aandacht te vragen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Op negen plaatsen in het land gaan cliënten en medewerkers van de vrouwenopvang de straat op om mensen te motiveren niet langer te zwijgen over huiselijk geweld.

nieuws
17-10-2012
157.

Duitse belangstelling voor Oranje Huis-aanpak

Blijf Groep organiseert voor haar Duitse collega’s op 18 oktober een werkconferentie over de Oranje Huis-aanpak. Het Oranje Huis is een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. De belangstelling voor deze nieuwe methodiek is groot. Meer dan 100 Duitse belangstellenden komen naar Amsterdam om de congres dag in Casa 400 bij te wonen.

nieuws
04-10-2012
158.

Fusie Stichting Huis en Toevluchtsoord Groningen-Drenthe

Stichting Huis in Groningen en Toevluchtsoord Groningen-Drenthe hebben deze week een voornemen tot fusie uitgesproken. Deze fusie is gepland op 1 januari 2013. Het doel is een optimaal en zo compleet mogelijk aanbod te creëren voor cliënten, samenleving en opdrachtgevers.

nieuws
28-09-2012
159.

Arnhem biedt vrouwenopvang extra steun

De gemeente Arnhem wil niet dat slachtoffers van huiselijk geweld die gevaar lopen, op straat komen te staan. De gemeente steunt daarom vrouwenopvang Moviera met 45.000 euro, zodat de vrouwen terechtkunnen op een veilige plek, liet een gemeentewoordvoerder deze week weten.

nieuws
21-09-2012
160.

Mogelijke overname opvang Het Gooi door Blijf Groep

Stichting Opvangcentrum Het Gooi heeft een eerste voorkeur uitgesproken voor overname door Blijf Groep. Beide partijen hopen eind september een intentie-overeenkomst te kunnen tekenen en de overname per 1 januari 2013 te realiseren in het belang van een vernieuwde vrouwenopvang in de Gooi- en Vechtstreek.

nieuws
17-09-2012
161.

Extra opvangplaatsen Roosendaal

Susan Rose, de nieuwe vestiging van Safegroup in Roosendaal stelt geleidelijk steeds meer kamers beschikbaar. Op dit moment gaat het om zeven extra kamers die bezet mogen worden. Daar komen binnenkort nog eens twaalf kamers bij. De opvanglocatie heeft de afgelopen maanden al 50 personen op weg geholpen.

nieuws
10-09-2012
162.

Hera en VieJa gefuseerd

VieJa Utrecht en Hera (Gelderland) gaan vanaf vandaag samen verder. Hun nieuwe naam is Stichting Moviera, aanpak huiselijk geweld. De organisaties bundelen hun krachten en willen samen een nieuwe methode ontwikkelen om huiselijk geweld aan te pakken. De fusie helpt mogelijk ook om meer slachtoffers een opvangplek te bieden.

nieuws
10-09-2012
163.

Social media campagne Vrouwenopvang van start

Vandaag is de social media campagne van de Vrouwenopvang 'Maak van huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen' van start gegaan. De campagne omvat een facebookpagina, een website, een speciaal gemaakte clip van het nummer ‘laat mij nu maar vrij’ van zangeres Do en een handtekeningenactie voor een Nationaal actieprogramma tegen huiselijk geweld.

nieuws
04-09-2012
164.

Doorstroom vrouwenopvang gestokt

Er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een van de redenen voor de druk is het stijgende aantal slachtoffers van mensenhandel dat aanspraak maakt op de opvang. Ook speelt mee dat deze buitenlandse vrouwen er lang soms jarenlang verblijven, omdat ze nergens anders heen kunnen. Hierdoor is de doorstroming gestokt.

nieuws
24-07-2012
165.

Congres kinderen in opvang

Aan welke voorwaarden moeten de opvang en begeleiding aan kinderen in de opvang voldoen? En wat betekent de komende decentralisatie van de jeugdzorg voor deze kinderen? Deze vragen staan centraal tijdens het congres 'Krachtige kinderen … in de opvang', dat de Federatie Opvang op 29 oktober organiseert.

nieuws
16-07-2012
166.

Opstelten bezoekt Fier Fryslân

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 4 juli in Leeuwarden een kennismakingsbezoek gebracht aan Fier Fryslân, een centrum dat opvang en hulpverlening biedt aan slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld en buitenlandse kinder- en mensenhandel.

nieuws
05-07-2012
167.

Studiedag Vrouwenopvang

Voorlopige aankondiging Federatie opvang.

agenda
29-06-2012
168.

Blijf van m’n Lijf ZHZ biedt nu ook crisisopvang

Stichting Blijf van m'n Lijf ZHZ biedt sinds deze maand ook crisisopvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Blijf ZHZ heeft een (geheime) locatie opengesteld voor vrouwen uit de regio Dordrecht. Deze crisisopvang is 24 uur per dag bereikbaar en biedt acute hulp aan vrouwen die voor korte tijd opvang nodig hebben.

nieuws
22-06-2012
169.

Opvangcentrum Het Gooi gaat dicht

Vrouwenopvangcentrum Het Gooi wordt zo snel mogelijk gesloten, de gemeentelijke subsidiekraan gaat dicht en de gemeente Hilversum gaat kijken naar het opzetten van een nieuw opvangcentrum, waarbij ze een grotere instelling gaat benaderen om dat uit te voeren. Dat meldt de gemeente op haar website, naar aanleiding van het rapport van een onderzoekscommissie naar het opvangcentrum.

nieuws
21-06-2012
170.

Opening negende Tovertuin

In vrouwenopvang Kompaan en De Bocht in Goirle wordt vandaag een Tovertuin geopend waar de kinderen die er verblijven kunnen spelen, ontspannen en bewegen. De voorzitter van de Guusje Nederhorst Foundation, Nebahat Albayrak (Tweede Kamerlid PvdA) en ambassadeur Babette van Veen openen deze negende Tovertuin van de stichting.

nieuws
20-06-2012
171.

Boekje voor moeders in de opvang

Blijf Groep heeft in samenwerking met babyconsulente Hanneke van den Brink een boekje ontwikkeld voor moeders die (tijdelijk) met hun kind in een opvanghuis wonen. Dit ‘Bebiboekje’ is bedoeld als middel om ontspanning en een veilige hechting tussen ouder en (pasgeboren) baby te bevorderen.

nieuws
18-06-2012
172.

Nieuwe opvanglocatie Roosendaal geopend

Safegroup heeft afgelopen vrijdag haar nieuwe vestiging in Roosendaal officieel geopend. De nieuwe huisvesting is vernoemd naar Susan Rose, een professor Sociologie uit de Verenigde Staten. Zij verrichtte samen met burgemeester Niederer van de gemeente Roosendaal de openingshandelingen.

nieuws
11-06-2012
173.

Officiële opening Shortstay Roosendaal

Vooraankondiging: 8 juni 2012 is de de feestelijke openingsmiddag van de shortstay Roosendaal vanaf 13.30 uur.

agenda
08-06-2012
174.

Uitzending Brandpunt over mensenhandel

Fier Fryslân staat komende zondagavond centraal in de documentaire van Brandpunt over mensenhandel in Nederland. Documentairemaker Tamme de Leur volgde enkele slachtoffers van mensenhandel die bij Fier in de veilige opvang verblijven, en sprak met hen over hun leven.

nieuws
08-06-2012
175.

Gift van 25.000 euro voor opvang Roosendaal

Lions Club Roosendaal heeft een bedrag van 25.000 euro ingezameld voor de plaatselijke vrouwenopvang. Jan de Werd, bestuursvoorzitter van de Safegroup ontving onlangs een cheque met dit bedrag uit handen van Henk Guise, voorzitter van de Lions.

nieuws
25-05-2012
176.

Fier opent nieuw opvangconcept

Fier Fryslân opent aankomende donderdag de deuren van De Veilige Veste, een nieuw en uniek opvangconcept voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. In dit bijzondere, pas verbouwde, pand is plek voor 48 ernstig bedreigde meiden, die tot nu toe werden opgevangen op geheime adressen. De Veilige Veste is gevestigd aan de Holstmeerweg in Leeuwarden.

nieuws
21-05-2012
177.

Reportage Oranje Huis

Het televisieprogramma Een Vandaag zendt op zaterdag 19 mei een reportage uit over het Oranje Huis in Alkmaar. De reportage geeft een beeld van de omslag van Blijf oude stijl naar Blijf van m’n lijf nieuwe stijl.

nieuws
16-05-2012
178.

Samen kleuren we de vrouwenopvang

Aankondiging landelijke Vrouwendag donderdag 3 mei 2012.

agenda
03-05-2012
179.

Vrouwenopvang ontwikkelt therapeutisch computerspel

Vrouwenopvang Stichting De Valkenhorst in Breda ontwikkelt een computerspel voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het spel kan online gespeeld worden als vorm van therapie.

nieuws
25-04-2012
180.

Masterclass KOSHI 2012

Op 13 april 2012 vindt bij Avans Hogeschool de werkconferentie 'Oplossings- en krachtgericht werken' plaats die tijdens de leergang van de masterclass KOSHI wordt gehouden.

agenda
13-04-2012
181.

Directie vrouwenopvang Het Gooi op non-actief

De directie van vrouwenopvangcentrum Het Gooi is op non-actief gesteld na aanhoudende klachten over de leefsituatie en intimidatie van cliënten in het opvangcentrum. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Want heeft direct een onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van de problemen. Dat heeft de gemeente vanmiddag bekendgemaakt.

nieuws
11-04-2012
182.

Blijf Groep presenteert trainingsaanbod Tijd voor Toontje

Blijf Groep heeft een trainingsaanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het invoeren van ‘Tijd voor Toontje’, een programma gericht op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. De trainingen zijn bedoeld voor dramatherapeuten, speltherapeuten, kinderwerkers en pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of de GGZ.

nieuws
04-04-2012
183.

Presentatie Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma voor jonge kinderen en hun moeders in de opvang, die huislijk geweld in het gezin hebben meegemaakt.

agenda
27-03-2012
184.

Aantal verzekeraars zegt zorgpolis cliënt in opvang op

Er zijn zorgverzekeraars die de polis opzeggen van cliënten die een briefadres of postadres van een instelling gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrouwen die vanwege huiselijk geweld in een opvangvoorziening verblijven. Dit is het onbedoelde gevolg van een actie van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

nieuws
26-03-2012
185.

Kledinginzameling voor moeders en kinderen in opvang

Een kinder-en babykledingzaak en een damesmodewinkel uit Vorden zijn een inzamelingsactie gestart om vrouwen en kinderen in de lokale opvang van extra kleding te voorzien.

nieuws
29-02-2012
186.

Weblog Wereldconferentie Vrouwenopvang

In de laatste week van februari wordt de tweede Wereldconferentie Vrouwenopvang gehouden in Washington DC. Aan deze conferentie nemen 1.400 mensen deel uit negentig verschillende landen. Vanuit Nederland gaat er een delegatie van twintig personen.

nieuws
23-02-2012
187.

Wensenlijst voor kinderen in opvang

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen weekend een wensenlijst met verbeterpunten voor de leefomstandigheden van kinderen in opvangcentra in ontvangst genomen. Deze wensenlijst is opgesteld door de Guusje Nederhorst Foundation, die zaterdag de tweede editie van de Dag van het Vergeten Kind organiseerde.

nieuws
06-02-2012
188.

Nieuwe opvangvoorziening West Brabant

De West Brabantse organisatie Safegroup opent volgende week in Roosendaal de deuren van een nieuwe voorziening voor moeders en kinderen die in een onhoudbare thuissituatie zitten. Ook alleenstaande vrouwen en tienermoeders die te maken hebben gehad met huiselijk geweld zijn welkom.

nieuws
20-01-2012
189.

Vrouwenopvang wint Joke Smit-prijs 2011

De Joke Smit-prijs voor emancipatie is dit jaar toegekend aan alle instellingen voor de Vrouwenopvang in Nederland. Minister van Bijsterveldt heeft de regeringsprijs gisteren in Den Haag uitgereikt aan Aleid van den Brink voorzitter van de Verenigingscommissie Vrouwenopvang.

nieuws
21-12-2011
190.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
191.

Werkconferentie Oranje Huis

Stichting Blijf Groep verzorgt op dinsdagmiddag 1 november de werkconferentie Oranje Huis. De stichting wil managers en hulpverleners uit de vrouwenopvang de gelegenheid bieden (nader) inhoudelijk kennis te maken met de Oranje Huis Methodiek.

agenda
01-11-2011
192.

Presentatie publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak; Blijf van m’n lijf nieuwe stijl’

In het Amsterdamse Hotel Casa 400 heeft mevrouw drs. E.T.J. van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS, vanmiddag de eerste publicatie ‘De Oranje Huis-aanpak’ in ontvangst genomen. Van Kooten ontving het boekwerk tijdens een werkconferentie van Blijf Groep.

nieuws
01-11-2011
193.

Conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang

Op 4 oktober 2011 organiseren het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en de Academische werkplaats Opvang x Oggz in samenwerking met de Federatie Opvang een conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang!

agenda
04-10-2011
194.

Fier breidt opvang slachtoffers loverboys en eergeweld uit

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Asja III en Zahir II. Deze anonieme en veilige opvangvoorzieningen zijn respectievelijk voor slachtoffers van loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Reden voor de uitbreiding is het tekort aan opvangplekken voor deze doelgroepen.

nieuws
26-09-2011
195.

Museumbezoek cliënten en medewerkers Kadera

Kadera aanpak huiselijk geweld heeft vorige week met een aantal cliënten uit de opvang het Stedelijk museum in Zwolle bezocht. Het bood medewerkers van het centraal bureau van Kadera de gelegenheid om eens op een andere manier in contact te komen met de cliënten.

nieuws
19-09-2011
196.

Groot beroep op maatschappelijke opvang Eindhoven

Het aantal kinderen dat met hun ouders in Eindhoven in de maatschappelijke opvang wordt opgenomen, neemt flink toe. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De krant baseert zich hierbij op cijfers van opvanginstelling Neos.

nieuws
14-09-2011
197.

Eerste Oranje Huis koninklijk geopend

Prinses Máxima heeft vanmorgen in Alkmaar het eerste Oranje Huis geopend. Als openingshandeling verwijderde de prinses een strik om een oranje kartonnen schaalmodel van een huis. Uit het dak stegen vervolgens oranje ballonnen op.

nieuws
30-08-2011
198.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
199.

Kritiek op plan voor sluiting Arnhemse crisisopvang

Medewerkers van de Arnhemse crisisopvang zijn 'geschokt' en 'verbijsterd' over plannen van welzijnswethouder Henk Kok. Deze is bezig met het hervormen van de daklozenopvang en wil de crisisopvang sluiten.

nieuws
25-07-2011
200.

Prinses Máxima opent Oranje Huis Alkmaar

Prinses Máxima opent op 30 augustus de nieuwbouw van het eerste Oranje Huis in Alkmaar. In dit Blijf van m’n Lijf Huis Nieuwe Stijl staat een nieuwe aanpak van huiselijk geweld centraal: niet meer geheim maar midden in de buurt, gericht op het hele gezin met hulp op maat.

nieuws
13-07-2011
201.

Vrouwenopvang Nijmegen verhuist naar woonwijk

Hera vrouwenopvang verruilt haar anonieme pand in het centrum van Nijmegen voor een wooncomplex in een gewone woonwijk. Daar kunnen slachtoffers huiselijk geweld het snelst beginnen met de verwerking, is de gedachte.

nieuws
30-06-2011
202.

Digitale wegwijzer opvangplaatsen

Mensen die dringend opvang nodig hebben, kunnen vanaf vandaag via opvangatlas.nl snel de juiste hulp op de juiste plek te vinden. Dit digitale instrument van de Federatie Opvang is onder andere bedoeld voor slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.

nieuws
26-04-2011
203.

Presentaties studiedag "Vernieuwende vrouwenopvang"

publicatie
21-04-2011
204.

Vernieuwende vrouwenopvang

Presentatie resultaten verbeterplan vrouwenopvang.

agenda
21-04-2011
205.

Cliëntenraden opvang kampen met diverse problemen

Cliëntenraden binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang kampen met grote problemen rondom bezetting, continuïteit, representativiteit, kennis en deskundigheid. Dat komt vooral door het grote verloop onder cliënten van deze instellingen, die vooral bezig zijn te ‘overleven’. Formele inspraakorganen staan voor velen van hen ver van hun belevingswereld.

feiten en cijfers
15-04-2011
206.

Cliëntenraden opvang kampen met diverse problemen

Cliëntenraden binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang kampen met grote problemen rondom bezetting, continuïteit, representativiteit, kennis en deskundigheid. Dat komt vooral door het grote verloop onder cliënten van deze instellingen, die vooral bezig zijn te ‘overleven’. Formele inspraakorganen staan voor velen van hen ver van hun belevingswereld.

nieuws
15-04-2011
207.

VWS stelt ketenaanpak centraal in beleid vrouwenopvang

Preventie, bescherming van slachtoffers en het versterken van de eigen kracht, dat zijn de peilers van het beleid dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) voor ogen heeft bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De ketenaanpak staat daarbij centraal. Dit schrijft zij in een stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang aan de Tweede Kamer.

nieuws
11-04-2011
208.

Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang

In verband met de hoorzitting in de Tweede Kamer op 14 april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS een "Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang" opgesteld.

beleid
08-04-2011
209.

Opstelten bezoekt Amsterdamse opvang

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie was gisteren op werkbezoek bij de opvang in Amsterdam. De onderwerpen waren de aanpak van huiselijk geweld via de Blijfgroep en de opvang van mensenhandel in De Roggeveen. De Amsterdamse wethouders van der Burg en Asscher waren hierbij ook aanwezig.

nieuws
05-04-2011
210.

Gemeentelijke eisen voor geheime opvang te streng

Steeds meer gemeenten eisen dat de geheime opvang voor vrouwen die direct gevaar lopen alleen toegankelijk is voor eigen inwoners. Volgens de Federatie Opvang handelen de gemeenten daarmee in strijd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

nieuws
28-03-2011
211.

Sponsor schenkt opvang honderden poppenvilla's

Een anonieme sponsor schenkt aan alle 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang en aan 240 samenwerkingsverbanden in het Nederlandse basisonderwijs een LILIANE poppenvilla. Het bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken bedraagt 750.000 euro.

nieuws
15-03-2011
212.

Fier Fryslân start eigen Sports Academy

Fier Fryslân, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, heeft een eigen Sports Academy opgezet voor meiden die op de vlucht zijn voor geweld. Meiden die in de veilige opvangvoorziening van Fier verblijven krijgen middels dit programma de kans om in reguliere sportclubs te sporten. Het doel: de meiden een gezonde basis geven om hun leven weer op te pakken.

nieuws
10-03-2011
213.

Sportproject voor opvanginstellingen

Sport en bewegen zorgen voor sociale contacten en door te sporten, ervaren mensen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Met die gedachte beginnen zes Rotterdamse organisaties een proef om op opvanginstellingen, waaronder de vrouwenopvang, vaker sport aan te bieden.

nieuws
04-03-2011
214.

Valentijnsactie Almere tegen huiselijk geweld

Treinreizigers op station Almere Centrum kregen vanmorgen een flyer overhandigd met de tekst: 'Ik krijg op Valentijnsdag altijd extra aandacht'. Met deze uiteraard cynisch bedoelde tekst vraagt de Federatie Opvang aandacht voor huiselijk geweld.

nieuws
14-02-2011
215.

Nieuw opvangconcept in Leeuwarden

De Veilige Veste, het nieuwe opvangconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld, gedwongen prostitutie, loverboys of eergerelateerd geweld, gaat definitief door. Fier Fryslân en woningstichting WoonFriesland hebben gisteren de plannen, die gerealiseerd worden in het voormalige politiebureau in Leeuwarden, officieel gepresenteerd.

nieuws
10-02-2011
216.

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

feiten en cijfers
31-01-2011
217.

Slachtofferschap van huiselijk geweld: Aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek had tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

feiten en cijfers
14-01-2011
218.

Eigen bijdrage maatschappelijke opvang

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS houdt vast aan haar voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om cliënten een eigen bijdrage te laten betalen voor maatschappelijke- en vrouwenopvang. Die bevoegdheid is volgens de staatssecretaris nu niet vastgelegd, terwijl er door sommige gemeenten al wel bijdragen worden gevraagd.

nieuws
07-01-2011
219.

Tovertuin in Blijfhuis ArosA

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 18 december in Rotterdam een crèche en een speelkamer in Blijfhuis ArosA geopend. De zogeheten 'Tovertuin' is mogelijk gemaakt door de Guusje Nederhorst Foundation.

nieuws
20-12-2010
220.

Fier start nieuwe opvangvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Nika, een Blijf van m’n lijfhuis speciaal voor jonge vrouwen met een licht verstandelijke beperking, en Rena, beschermd wonen voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.

nieuws
14-12-2010
221.

Wijziging opvangaanbod Zuid-Holland Zuid

De vrouwenopvang in de regio Zuid-Holland Zuid wordt de komende jaren aangepast. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft ingestemd met een aantal verbetervoorstellen. Zo komt er één loket voor meldingen, worden geheimadres-plaatsen omgezet in crisisopvang en wordt ambulante hulpverlening uitgebreid.

nieuws
13-12-2010
222.

Rotterdam wil wachtlijsten opvang huiselijk geweld oplossen

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de wachtlijsten bij de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld zo snel mogelijk worden opgelost. Uiterlijk voor februari moet het stadsbestuur hiervoor een plan naar de raad sturen.

nieuws
13-11-2010
223.

Federatie Opvang vraagt VWS om impuls tegen huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) heeft een brief verzonden aan de nieuwe minister en staatssecretaris van VWS. De inhoud van brief bestaat uit een aantal vragen en aandachtspunten voor het beleid in de komende regeringsperiode. De begroting van VWS wordt op 9, 10 en 11 november 2010 behandeld in de Tweede Kamer.

nieuws
05-11-2010
224.

Opvang Brabant Noord-Oost wil regionale regie

De regio Brabant Noord-Oost heeft behoefte aan opvang voor vrouwen en kinderen in de 'brede' regio. Een reden daarvoor is het fors stijgend aantal vrouwen en kinderen dat bij Stichting Verdihuis in Oss aanklopt voor acute opvang. Dat stelt Han Kremers, directeur-bestuurder van het Verdihuis, in het Brabants Dagblad van 11 september.

nieuws
13-09-2010
225.

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies

This study provides a systematic analysis and insight into the social aspects of violence against women within the 27 Member States, the three EEA/EFTA countries.

feiten en cijfers
01-09-2010
226.

Capaciteitsprobleem opvanghuizen door vrouwenhandel

Opvanghuizen in het noorden van het land vrezen capaciteitsproblemen door de toename van slachtoffers van vrouwenhandel die een beroep doen op de opvang. Ieder jaar neemt het aantal vrouwen en mannen dat de politie onttrekt aan de mensenhandel en het uitbuitingscircuit toe.

nieuws
30-08-2010
227.

Federatie Opvang maakt formatiewensen bekend

De Federatie Opvang schreef begin juli een brief aan de informateurs en fractievoorzitters met de speerpunten voor de bestrijding van dakloosheid en de aanpak van huiselijk geweld. In de brief stelt de Federatie Opvang (FO) drie punten centraal.

nieuws
27-07-2010
228.

Te weinig veilige opvangplekken

In een interview met dagblad De Stem geeft de directeur Jan de Werd van Valkenhorst in Breda aan dat er te weinig onderduikplekken voor vrouwen zijn die in levensgevaar verkeren.

nieuws
17-07-2010
229.

Geen eigen bijdrage AWBZ voor clienten vrouwenopvang

Clienten van de vrouwenopvang hoeven geen eigen bijdrage voor Awbz begeleiding te betalen. Dit heeft minister Klink (VWS) laten weten in een reactie op vragen van de Federatie Opvang en de Tweede Kamer.

nieuws
15-06-2010
230.

Verbeterplan Vrouwenopvang: Naar passende, goede en snelle hulpverlening. (oktober 2008)

Eerste alinea

feiten en cijfers
11-06-2010
231.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
232.

Extra begeleiding bij verhuizing uit opvang

Slachtoffers van huiselijk geweld die zijn opgevangen in het opvanghuis in Apeldoorn krijgen meer begeleiding wanneer zij verhuizen naar een reguliere woning. Dat is Hera Gelderland overeengekomen met de Apeldoornse woningcorporaties.

nieuws
19-04-2010
233.

Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen

Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur

feiten en cijfers
30-03-2010
234.

Fier Fryslan realiseert nieuw opvangconcept

Fier Fryslan gaat in het voormalige politiebureau in Leeuwarden een "Veilige Veste" realiseren voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. De Veilige Veste is niet alleen een gebouw, maar vooral een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor het bieden van hulp.

nieuws
05-02-2010
235.

Methodiek begeleide terugkeer

Blijf Groep en MOVISIE starten in janurari 2010 een onderzoek naar de toepassing van de methodiek Begeleide Terugkeer in de hulpverlening rond huiselijk geweld.

nieuws
11-01-2010
236.

Vrouwenopvang maakt krachtige vuist tegen huiselijk geweld

De vrouwenopvanginstellingen van de Federatie Opvang hielden op 23 november in Den Haag de bijeenkomst "Maak samen een vuist tegen huiselijk geweld" plaats. Tijdens de bijeenkomst werden de werden vuistregels voor de vrouwenopvang bekendgemaakt.

nieuws
24-11-2009
237.

Eerwraakhuizen zitten vol

De twee eerwraakhuizen in Nederland zitten vol. Voor eenderde van de vrouwen die zich melden omdat ze slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld is geen plek.

nieuws
21-10-2009
238.

Een verhaal apart: praktijkverhalen over dilemma's in de bemoeizorg

Een verhaal apart laat een aantal lastige situaties in de bemoeizorg zien maar ook op de mogelijkheden hier op een creatieve manier mee om te gaan. Hulpverleners vertellen over hun cliënten en over hun aanpak van de problemen. Ieder verhaal gaat in op dilemma’s die zij tegenkomen in de meest uiteenlopende situaties en met een rijke schakering aan personages. Elk verhaal vertelt over de benaderingen en keuzes die hulpverleners maken om de impasse te doorbreken en een verbetering te realiseren in een vaak uitzichtloos bestaan. Het boek is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met hulp aan sociaal kwetsbaren. Voor de praktijk, maar ook voor hen die beleid maken, zorgarrangementen ontwikkelen en de bemoeizorg moeten financieren.

publicatie
06-10-2009
239.

Bussemaker in debat over nieuwe vorm vrouwenopvang

In vrouwenopvang 'het Oranje Huis' zitten slachtoffers van huiselijk geweld niet op een geheime plek, maar wel veilig. Staatssecretaris Bussemaker debatteert vanmiddag in Alkmaar over deze nieuwe vorm van crisisopvang.

nieuws
31-08-2009
240.

CDA-Kamerlid De Pater bezoekt vrouwenopvang

CDA-Kamerlid Marleen de Pater bracht vandaag een werkbezoek aan vrouwenopvanghuis Kompaan en De Bocht in Goirle. Centraal tijdens het werkbezoek stonden de problemen met de manier van financieren van hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen.

nieuws
07-07-2009
241.

Uitkomsten Werkconferentie Vrouwenopvang

Op 26 en 27 maart 2009 namen directeuren en managers van de instellingen voor vrouwenopvang deel aan een tweedaagse werkconferentie. De werkconferentie bestond uit directeurensessies gericht op de strategische koers voor de toekomst en afstemmingsbijeenkomsten in het kader van de projecten van het Verbeterplan Vrouwenopvang voor managers.

nieuws
08-05-2009
242.

Vrouwenopvang Overijssel begint project voor kinderen

Stichting Vrouwenopvang Overijssel begint in oktober met een project voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. In een aantal groepslessen leren de kinderen omgaan met hun ervaringen met huiselijk geweld.

nieuws
06-05-2009
243.

Bussemaker opent landelijke mannenopvang

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) opent vandaag in Den Haag officieel de landelijke opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om in totaal 40 opvangplaatsen, tien in elk van de vier grote steden, waar mannen uit het hele land terecht kunnen.

nieuws
10-02-2009
244.

Netwerk over blijf-van-mijn-lijf-huizen voor mannen

Televisieprogramma Netwerk besteedt vandaag aandacht aan blijf-van-mijn-lijf-huizen voor mannen. Huiselijk geweld en eerwraak. Vaak worden deze vormen van geweld gerelateerd aan vrouwelijke slachtoffers. Het mishandelen van mannen lijkt in Nederland nog een taboe.

nieuws
09-02-2009
245.

Opening Oranje Huis Alkmaar

De Alkmaarse wethouder Wim van Veen opende vandaag het nieuwe Oranje Huis van de Blijfgroep in Alkmaar. Als eerste plek in Nederland past de Blijfgroep hier in Alkmaar een totaal nieuwe benadering toe van de opvang van vrouwen die lijden onder huiselijk geweld.

nieuws
29-01-2009
246.

Kindertevredenheidsonderzoek bij Fier Fryslân

Fier Fryslân is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Stichting Alexander is een landelijke organisatie die zich met name richt op participatief jongeren onderzoek. In opdracht van Fier Fryslân voerde Stichting Alexander in 2008 een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit onder de cliënten van Fier Fryslân. Omdat Fier Fryslân ook hulp biedt aan kinderen, heeft Stichting Alexander samen met Fier Fryslân een kindertevredenheidsonderzoek ontwikkeld voor kinderen onder de 12 jaar dat aansluit bij de capaciteiten en interesses van kinderen.

feiten en cijfers
20-01-2009
247.

8 - 11 september 2008
First World Conference of Woman Shelters

This event will present a new opportunity for family violence workers in Alberta and around the world to learn from international experts and each other.

agenda
08-09-2008
248.

"Bring in the family."
Huiselijk geweld, vrouwenopvang en (aankomende) professionals nader beschouwd

Op vrijdag 20 juni 2008 heeft dr. Sietske Dijkstra, lector Vrouwenopvang en huiselijk geweld van Valkenhorst en Avans Hogeschool, haar lectorale rede gehouden.

publicatie
30-06-2008
249.

Psychiatrische problematiek bij cliëntenvan Stichting Toevluchtsoord in 2007

Psychiatrische problematiek in kaart gebracht.

feiten en cijfers
17-04-2008
250.

Nieuwe woonvoorzieningen voor slachtoffers huiselijk geweld in Amsterdam

Blijf Groep Amsterdam, Far West en Het Oosten hebben een overeenkomst getekend om nieuwbouwwoningen voor Begeleid Wonen te ontwikkelen. De bestaande voorziening in Amsterdam voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, voldoet niet meer aan de huidige eisen.

nieuws
08-02-2008
251.

Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen thuis en in de vrouwenopvang

Half augustus start het onderzoek van UMC Radboud naar cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de thuissituatie en in de vrouwenopvang. Het doel van van dit project is het beschrijven van clientprofielen in het brede domein van huiselijk geweld op basis waarvan het aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.

feiten en cijfers
16-07-2007
252.

Maat en baat van de vrouwenopvang: onderzoek naar vraag en aanbod

De uitkomsten van het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, laten zien dat er bijzonder kwetsbare vrouwen naar de opvang komen. Kenmerkend is de grote maatschappelijke achterstand in combinatie met ernstige psychische problemen. Tegelijkertijd laat de afstemming tussen vraag en aanbod te wensen over. De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten.

feiten en cijfers
05-07-2007
253.

Vervolg op de vrouwenopvang: De situatie van vrouwen een jaar na dato

De vrouwenopvang wil vrouwen bescherming bieden tegen mishandelingen, ze de gelegenheid geven de eigen kracht te hervinden en ze zo nodig bijstaan bij het opbouwen van een nieuw, meer zelfstandig en veilig bestaan. Over hoe het mishandelde vrouwen vergaat na hun verblijf in de vrouwenopvang verkeren we in Nederland vooral in het ongewisse. Door dit gemis aan kennis valt er vooralsnog weinig te zeggen over de rol van de vrouwenopvang in de situatie van vrouwen. Maakt een verblijf in de vrouwenopvang hierin verschil en zo ja, welk verschil?

feiten en cijfers
06-04-2007
254.

Maat en baat in de vrouwenopvang

Vandaag is het rapport “Maat en Baat” in de vrouwenopvang door professor Judith Wolf van UMC Radboud aangeboden aan de staatssecretaris, mevrouw Ross van Dorp. Dit is een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van vrouwen in de opvang, waarbij vooral is gekeken naar de aansluiting tussen de vraag van deze vrouwen en het aanbod vanuit de vrouwenopvang.

nieuws
15-01-2007
255.

Flevomonitor 2005

In opdracht van de centrumgemeente Almere heeft de Universiteit van Amsterdam, Bonger instituut, voor Flevoland een monitor opgesteld over huiselijk geweld, dakloosheid en verslaafden.

feiten en cijfers
30-06-2006
256.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
257.

Vrouwenopvang sluit convenant voor noodopvang

De vrouwenopvang ondertekent vandaag in Utrecht een convenant voor een landelijk netwerk van noodplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. De noodplaatsen zijn bestemd voor slachtoffers die in acute nood verkeren.

nieuws
01-06-2006
258.

Huiselijkgeweld.nl maart 2006

Jaargang 6, no. 1 - maart 2006

publicatie
30-03-2006
259.

Fusie Vrouwenopvang Pepita van Rijn en Vrouwenopvang Zoetermeer

Met ingang van dit jaar is de fusie tussen Stichting Vrouwenopvang Pepita van Rijn Den Haag en Vrouwenopvang Zoetermeer een feit. De nieuwe naam Wende staat voor de mogelijkheid die er is om een wending aan je leven te geven.

nieuws
17-01-2006
260.

Vrouwenopvang Amsterdam en Zaanstreek fuseren

Stichting Vrouwenopvang Zaanstreek en Vrouwenopvang Amsterdam fuseren per 1 januari 2006. Door de samenvoeging met Vrouwenopvang Amsterdam komt er in de Zaanstreek een groter en meer gedifferentieerd aanbod om geweld in huis te voorkomen en te stoppen.

nieuws
28-12-2005
261.

Dit gaat nooit meer weg

Dit gaat nooit meer weg' is een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster is opgenomen in één van de opvanglocaties van Vrouwenopvang Amsterdam (Blijfgroep).

publicatie
13-10-2005
262.

Het Oranjehuis

Onderzoek naar (on)mogelijkheden van herkenbaar blijfhuis

feiten en cijfers
03-10-2005
263.

Geen opvang als eerwraak dreigt

Het ontbreekt aan opvang voor jonge meisjes die op de vlucht zijn voor eerwraak. Soms kunnen zij nergens terecht of worden zij, bij gebrek aan beter, opgesloten in jeugdgevangenissen.

nieuws
30-08-2005
264.

Vrouwenopvang Rotterdam start met ‘Begeleide terugkeer’

Vrouwenopvang Rotterdam start met een pilot ‘Begeleide terugkeer’. Het project is bedoeld voor vrouwen die willen dat het geweld binnen hun relatie stopt zonder dat de relatie stopt.

nieuws
05-08-2005
265.

Voldoende huisvestingsmogelijkheden voor vrouwen uit de opvang

20-06-05

nieuws
03-07-2005
266.

Hoge drempels bij vrouwenopvang

Aan de voordeur van vrouwenopvang, onderzoek naar de instroom

feiten en cijfers
14-07-2003
267.

Vrouwenopvang, belangrijke partner in de aanpak van huiselijk geweld

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig en professioneel betrokken is of wordt bij huiselijk geweld, bij het bieden van hulp aan slachtoffers- daders en kinderen, in welke vorm dan ook. Het geeft inzicht in wat huiselijk geweld is, wat de vrouwenopvang kan betekenen bij de aanpak ervan en bij de opvang van de slachtoffers.

publicatie
24-06-2003

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: