Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

11 resultaten gevonden met "vrouwenopvang"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

In deze brief geeft de staatssecretaris haar visie op het versterken van de positie van slachtoffers van geweld in huiselijke kring en van geweld binnen professionele (zorg)relaties: geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens geeft ze een reactie op de aanbevelingen van de commissie "Stelselonderzoek vrouwenopvang".

beleid
14-12-2011
2.

Commissiebrief met reactie op bericht 'Hulp na huiselijk geweld stagneert'

Op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid en Welzijn, heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gereageerd op het bericht op NOS.nl: 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’.

beleid
19-04-2019
3.

Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel

Rapport van de commissie Lenferink in opdracht van de VNG en Federatie Opvang.

beleid
14-04-2015
4.

Beantwoording Kamervragen over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

beleid
18-03-2013
5.

Kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Van Rijn over een kwaliteitsimpuls in het stelsel Vrouwenopvang en huiselijk geweld.

beleid
19-05-2014
6.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
7.

Evaluatie Verbeterplan Vrouwenopvang 2008-2014

Resultaten na zes jaar

beleid
01-10-2014
8.

AWBZ-middelen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

Advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

beleid
16-02-2015
9.

Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang

In verband met de hoorzitting in de Tweede Kamer op 14 april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS een "Stand-van-zaken brief Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang" opgesteld.

beleid
08-04-2011
10.

Impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul

beleid
07-09-2018
11.

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Rapportage over de voortgang van de uitvoering van het programma GHNT

beleid
20-12-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: