Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

29 resultaten gevonden met "vrouwenopvang"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

publicatie
30-04-2018
2.

'Ongedocumenteerden worden vaak niet geselecteerd voor de vrouwenopvang' (artikel)

Artikel over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag

publicatie
12-03-2018
3.

Vrouwen uit de knel? Het vervolg

Vervolgonderzoek van de Nationale Ombudsman over de Vrouwenopvang

publicatie
16-05-2019
4.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
5.

Presentaties studiedag "Vernieuwende vrouwenopvang"

publicatie
21-04-2011
6.

Dit gaat nooit meer weg

Dit gaat nooit meer weg' is een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De film van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster is opgenomen in één van de opvanglocaties van Vrouwenopvang Amsterdam (Blijfgroep).

publicatie
13-10-2005
7.

Symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Dinsdag 14 oktober stond het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam in het teken van het symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf. Een feestelijke bijeenkomst met ruim 400 gasten, met Hare Majesteit Koningin Máxima als eregast.

publicatie
07-11-2014
8.

de Vrouwenopvang. Een krachtig verhaal’’

Online magazine over huiselijk geweld

publicatie
08-03-2013
9.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
10.

KRO-NCRV 2Doc: Die kleine is alles voor mij

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

publicatie
18-08-2015
11.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
12.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
13.

Beeld van de opvang

Informatie over de federatie, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang

publicatie
22-11-2012
14.

"Bring in the family."
Huiselijk geweld, vrouwenopvang en (aankomende) professionals nader beschouwd

Op vrijdag 20 juni 2008 heeft dr. Sietske Dijkstra, lector Vrouwenopvang en huiselijk geweld van Valkenhorst en Avans Hogeschool, haar lectorale rede gehouden.

publicatie
30-06-2008
15.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
16.

Een verhaal apart: praktijkverhalen over dilemma's in de bemoeizorg

Een verhaal apart laat een aantal lastige situaties in de bemoeizorg zien maar ook op de mogelijkheden hier op een creatieve manier mee om te gaan. Hulpverleners vertellen over hun cliënten en over hun aanpak van de problemen. Ieder verhaal gaat in op dilemma’s die zij tegenkomen in de meest uiteenlopende situaties en met een rijke schakering aan personages. Elk verhaal vertelt over de benaderingen en keuzes die hulpverleners maken om de impasse te doorbreken en een verbetering te realiseren in een vaak uitzichtloos bestaan. Het boek is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met hulp aan sociaal kwetsbaren. Voor de praktijk, maar ook voor hen die beleid maken, zorgarrangementen ontwikkelen en de bemoeizorg moeten financieren.

publicatie
06-10-2009
17.

Vrouwenopvang, belangrijke partner in de aanpak van huiselijk geweld

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig en professioneel betrokken is of wordt bij huiselijk geweld, bij het bieden van hulp aan slachtoffers- daders en kinderen, in welke vorm dan ook. Het geeft inzicht in wat huiselijk geweld is, wat de vrouwenopvang kan betekenen bij de aanpak ervan en bij de opvang van de slachtoffers.

publicatie
24-06-2003
18.

Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang. (Wie) is dat een zorg?

Onderzoek van de samenwerkende inspecties naar de continuïteit van zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid aan ouders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

publicatie
24-05-2017
19.

Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

Handvatten om de positie van kinderen in de opvang te verbeteren.

publicatie
09-11-2015
20.

Huiselijkgeweld.nl maart 2006

Jaargang 6, no. 1 - maart 2006

publicatie
30-03-2006
21.

Op eigen benen

Verslag van een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder vrouwen die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond.

publicatie
28-07-2014
22.

Een wereld van verschil: 40 jaar vrouwenopvang in Nederland, 1974-2014

In dit boek een verslag van de ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar. Om de geschiedenis vast te houden en om al die vrouwen te eren die hebben bijgedragen aan een toekomst, waarin mishandeling van vrouwen en kinderen en huiselijk geweld worden teruggedrongen"In 1974 werd in Amsterdam de eerste Stichting ‘Blijf van m’n Lijf’ opgericht om mishandelde vrouwen hulp en opvang te bieden, alsmede het probleem van (seksueel) geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen. Ook in andere steden werden Blijf-van-mijn- Lijfhuizen opgericht.""Nu, in 2014, veertig jaar later, is er sprake van een wereld van verschil. Hoewel vrouwenmishandeling niet is uitgebannen, heeft de vrouwen-opvang belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vrouwen-mishandeling is een publieke zaak geworden en niet langer een privéaangelegenheid." (Uit het voorwoord, p. 5-6)

publicatie
23-05-2014
23.

Geld en Geweld

Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

publicatie
12-11-2018
24.

Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw

Hoofdstuk van Sietske Dijkstra in: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. (Boekspresentatie 27 juni 2013)

publicatie
27-06-2013
25.

Congresmagazine “Krachtig werk”

Uitgebreide impressie van het congres ‘Een krachtig Perspectief-Vrouwenopvang in Transitie’.

publicatie
21-05-2014
26.

Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten

publicatie
26-05-2016
27.

Financiële kwetsbaarheid en huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

Informatie voor gemeenten

publicatie
29-04-2019
28.

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

Resultaten van een enquête onder centrumgemeenten Vrouwenopvang (2017)

publicatie
20-12-2018
29.

Vrouwen in de knel

Onderzoek van de Nationale Ombudsman naar knelpunten in de vrouwenopvang

publicatie
06-07-2017

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: