Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot.

Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

De Kinderombudsvrouw en haar team gaan elke twee jaar op Kinderrechtentour door Nederland. Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, wordt rond de tour ook een online vragenlijst uitgezet. Met de verhalen, ervaringen en meningen wil de Kinderombudsvrouw kinderen en jongeren een stem geven in haar werk en eventuele problemen aankaarten bij de verantwoordelijke partijen.

Problemen thuis

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 7,7. Tien procent van de kinderen geeft hun leven een zware onvoldoende, gemiddeld een 3,8. Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben (6,3 tegenover een 8). Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (6,4) en kinderen bij wie thuis weinig geld is (6,9).

Speerpunt

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen om deze grote verschillen: "We doen in Nederland veel goed, maar er zijn kinderen die we hopeloos in de kou laten staan. Die steeds weer tussen wal en schip belanden. We doen het dus niet goed genoeg." Ze vervolgt: "Als volwassenen denken we vaak dat we alles goed geregeld hebben. Maar kinderen vertellen een ander verhaal. Vooral bij de hulp aan kwetsbare kinderen schieten we echt tekort." Dit onderwerp wordt dan ook een belangrijk speerpunt voor de Kinderombudsman in 2019.

De Kinderombudsvrouw roept iedereen die met kinderen werkt op aan de slag te gaan met wat de kinderen verteld hebben: "Dit rapport laat zien dat kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie op alle vlakken in hun leven zekerheid missen. We moeten dus met zijn allen aan het werk om te zorgen dat deze kinderen weer vertrouwen in de toekomst krijgen."