Factsheet Partnerschap tussen melders en Veilig Thuis

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis. De factsheet is de opbrengst van een leertafel in Gooi en Vechtstreek, maar kan ook in andere regio’s worden gebruikt.

De factsheet helpt psychologen en de medewerkers van Veilig Thuis op weg om goede invulling te geven aan hun beoogde samenwerking, op basis van ieders rol en verantwoordelijkheid. Er werkten beroepskrachten uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals én Veilig Thuis aan mee.

Kader voor zorgvuldige afweging

Psychologen zijn per 1 januari 2019 wettelijk verplicht om het Afwegingskader in de Meldcode te gebruiken. Het Afwegingskader houdt een aanscherping van de bestaande stappen 4 en 5 van de huidige Meldcode in. Dit betekent dat psychologen een kader wordt geboden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of er sprake is van acute of zodanig structurele onveiligheid waarvan melding moet worden gemaakt bij Veilig Thuis.