Flinke toename meldingen huiselijk geweld Amsterdam

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van Veilig Thuis.

Het onderwerp stond gisteren op de agenda van de gemeenteraad.

Fiets staat tegen Amsterdams paaltje.

In zes maanden tijd zijn bijna zesduizend meldingen binnengekomen, de helft betreft kindermishandeling.

Bij driekwart van de meldingen is sprake van acute dan wel structurele onveiligheid.

Volgens de wet moet Veilig Thuis binnen vijf dagen een besluit nemen over de meldingen. Dit lukt slechts in 38 procent van de gevallen.

Meldcode

Hoewel de stijging van het aantal meldingen deels te maken heeft met de invoering van de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, denken de Amsterdamse raadsleden dat de stijging hier niet volledig aan toe te schrijven is. Wethouder Simone Kukenheim wil meer informatie wil over de toename van de meldingen.