Team Jeugd gemeente Brunssum beschreven als inspirerend voorbeeld

Ter bevordering van de zorg en ondersteuning die de lokale (wijk-)teams bieden aan kwetsbare gezinnen die zijn overgedragen door Veilig Thuis, onderzocht Toezicht Sociaal Domein een aantal gemeenten in Zuid-Limburg. De gemeente Brunssum was daar een van en is nu als inspirerend voorbeeld beschreven voor andere gemeenten.

Een goede samenwerking binnen het lokale (wijk-)team en de toegang tot brede professionele zorg in het lokale netwerk is voor het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling (actielijn 2 programma GHNT) één van de randvoorwaarden.

Zeker als het gaat om complexe casussen, die vanuit Veilig Thuis worden overgedragen aan een lokaal (wijk-)team, is het van groot belang dat de overdracht ‘warm’ wordt gedaan, dat er steeds zicht is en blijft op veiligheid, dat de betrokkene(n) centraal staat(n) en dat er éénduidige regie is op de casus en dat er continu aandacht is voor het delen van informatie.

Het Team Jeugdvan de gemeente Brunssum scoort in het onderzoek goed op het waarborgen van veiligheid en het inzetten van passende hulp. De onderzoekers concluderen dat de gemeente samen met haar partners de ‘basis’ al goed heeft ingeregeld en dat zij samen werken aan de doorontwikkeling van de aanpak rondom risicovolle situaties (inclusief het voorkomen van recidive).

1Gezin,1Plan

Met name de uitgangspunten en de denk- en werkwijze 1G1P1R (1Gezin,1Plan,1Regisseur) en de inzet/gebruik van het 1Gezin1Plan, komen sterk naar voren en kunnen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere lokale netwerken en regio’s.