Nieuw platform voor versnelling in de jeugdsector

Partners in de jeugdsector hebben gisteren een online platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd: Voordejeugd.nl.

Onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd, hebben de partners in de jeugdsector zich gecommitteerd om de zorg voor de jeugd de komende jaren beter te maken.

Platform Voordejeugd

Om dit doel te bereiken, gaan zij actief samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Om te laten zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor jeugd, is het platform Voordejeugd.nl opgezet.

Op deze interactieve plek kan men kennis en ervaring delen en inspiratie opdoen uit bewezen goede voorbeelden uit de praktijk. Door van elkaar te leren, kunnen dilemma’s en knelpunten worden weggenomen die professionals en gemeenten in hun dagelijkse werk tegenkomen. Zo draagt het platform Voordejeugd.nl bij aan een lerend jeugdstelsel. In het belang van kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben.

Zelf aan de slag?

Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar Voordejeugd.nl en ontdek wat jij zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen je graag verder. Via de site kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen.

Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl