Doorontwikkeling De Cirkel is Rond

Ervaringsdeskundigen kunnen in de hulpverlening bij huiselijk geweld van toegevoegde waarde zijn. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de West-Brabantse pilot De Cirkel is Rond. In de doorontwikkeling van het project komt ook de pleger aanpak aan bod. Daarvoor worden momenteel ervaringsdeskundigen gezocht.

In zestien gemeenten in de regio West-Brabant loopt een tweejarige pilot om te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces bij ernstig en structureel huiselijk geweld.

Deze pilot 'De cirkel is rond' is een samenwerking van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup Jutz. In het eerste jaar zijn zes ervaringsdeskundigen ingezet voor zo’n veertig casussen.

Het Programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft het project De Cirkel is Rond onlangs als inspirerend voorbeeld opgenomen in zijn kennisdossier.

Het onderzoeksbureau van de GGD onderzocht het eerste jaar van het project. Enkele belangrijke resultaten zijn:

  • De professionals geven het project gemiddeld een 8, cliënten geven een 8,5 en de ervaringsdeskundigen geven zelfs een 10.
  • Ervaringsdeskundigen blijken professionals te kunnen ontlasten, onder andere omdat ze cliëntcontacten overnemen.
  • De cliënten staan na afsluiting van het traject emotioneel sterker in hun schoenen.

Ex-plegers gezocht

Veilig Thuis West-Brabant zoekt momenteel ex-plegers die, vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid, een bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van cliënten. Het doel is ondersteuning en bevordering van de veiligheid en het herstelproces. De voorkeur gaat uit naar iemand met een verslavingsachtergrond. Ervaringsdeskundigen wordt een parttime jaarcontract aangeboden. Reageren kan tot 15 november.