Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

In zestien gemeenten in de regio West-Brabant loopt een tweejarige pilot om te experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces bij ernstig en structureel huiselijk geweld. Deze pilot heeft de naam ‘De cirkel is rond’ en is een samenwerking van Veilig Thuis West-Brabant (Interventieteam) en Safegroup Juzt (team Ambulant Wonen).

Evaluatie

Het onderzoeksbureau van de GGD West-Brabant onderzocht het eerste jaar van de pilot door cliënten, ervaringsdeskundigen en andere professionals te interviewen. Belangrijke resultaten zijn:

  • De professionals geven het project gemiddeld een 8, cliënten geven een 8,5 en de ervaringsdeskundigen geven zelfs een 10. 
  • Ervaringsdeskundigen blijken professionals te kunnen ontlasten, onder andere omdat ze cliëntcontacten overnemen. 
  • Ervaringsdeskundigen zetten zich vol overgave in. Ze bieden steun, advies, herkenning, erkenning en begrip. 
  • De cliënten staan na afsluiting van het traject emotioneel sterker in hun schoenen.
  • De cliënten leven na het traject in een veiliger situatie dan voor het traject.