Publicaties

458 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief Actieagenda Schadelijke Praktijken

Ministers De Jonge en Dekker delen de actieagenda schadelijke praktijken. Hierin staat een aantal concrete aanvullende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Actieagenda Schadelijke Praktijken

In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, ...

Publicatie | 18-02-2020

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld'

Minister De Jonge beantwoordt in deze brief vragen van het Kamerlid Regterschot (VVD) over het artikel ‘Opvang nieuwe ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-02-2020

Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen

Kleinschalige instellingen weten niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden. Ook is niet altijd duidelijk wat en ...

Publicatie | 28-01-2020

Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen

Samenvatting van het WODC-onderzoek Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen. Dit ...

Rapport | 23-01-2020

Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld

In 2016 is een Europese handleiding uitgekomen met basisvoorwaarden om mediation in het strafrecht in geval van partnergeweld ...

Publicatie | 20-01-2020

GREVIO’s evaluatierapport

De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft de wettelijke en andere ...

Rapport | 20-01-2020

Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht voor de G4 waarom er vanaf de periode na 2013 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ...

Rapport | 20-01-2020

Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan

In het kader van de campagne 2020 ‘ Ieder kind een liefdevol thuis, stop het wisselen van hulpverleners’, heeft stichting Het ...

Rapport | 14-01-2020

Jeugdzorg onder druk

De reorganisatie van de jeugdzorg heeft niet heeft gebracht wat men ervan verwachtte. In plaats van een vereenvoudiging van het ...

Publicatie | 31-12-2019