Publicaties

489 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording vragen over seksueel geweld tegen christelijke vrouwen

Ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Blok (Buitenlandse Zaken) beantwoorden vragen over seksueel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2020

Zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

De gemeente kan deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams ...

Publicatie | 25-03-2020

Huiselijk geweld in Corona-tijd: ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig’

Het coronavirus zorgt voor een gedwongen verstoring van ons ritme. En we weten nog niet voor hoe lang. Wat als het huis waar je ...

Publicatie | 23-03-2020

Kamerbrief minister Slob na maatregelen tegen coronavirus

Minister Slob heeft de Kamer een brief gestuurd over de manier waarop het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2020

Reactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod'

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-03-2020

Position paper KNMG Kindermishandeling en huiselijk geweld

Inbreng KNMG namens artsencoalitie voor Algemeen Overleg Kindermishandeling en Huiselijk geweld 19 maart 2020.

Brief | 10-03-2020

Augeo Magazine, editie 17 - maart 2020

Deze editie van Augeo Magazine staat in het teken van verwaarlozing. Verwaarloosde kinderen worden niet alleen door hun ouders, ...

magazine | 10-03-2020

Infographic Groei Jeugdzorg

Waarom doen steeds meer kinderen een beroep op jeugdzorg? In deze infographic laat het Nederlands Jeugdinstituut zien wat de drie ...

Publicatie | 04-03-2020

Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie

In dit onderzoek staat de vraag centraal of het mogelijk dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van de ...

Rapport | 02-03-2020

De wereld van pro-ana coaches

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)  schetst, aan de hand van dit onderzoek, een verontrustend beeld van ...

Rapport | 02-03-2020