Publicaties

489 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen

Kleinschalige instellingen weten niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden. Ook is niet altijd duidelijk wat en ...

Publicatie | 28-01-2020

Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen

Samenvatting van het WODC-onderzoek Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen. Dit ...

Rapport | 23-01-2020

Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld

In 2016 is een Europese handleiding uitgekomen met basisvoorwaarden om mediation in het strafrecht in geval van partnergeweld ...

Publicatie | 20-01-2020

GREVIO’s evaluatierapport

De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft de wettelijke en andere ...

Rapport | 20-01-2020

Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht voor de G4 waarom er vanaf de periode na 2013 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht ...

Rapport | 20-01-2020

Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan

In het kader van de campagne 2020 ‘ Ieder kind een liefdevol thuis, stop het wisselen van hulpverleners’, heeft stichting Het ...

Rapport | 14-01-2020

Jeugdzorg onder druk

De reorganisatie van de jeugdzorg heeft niet heeft gebracht wat men ervan verwachtte. In plaats van een vereenvoudiging van het ...

Publicatie | 31-12-2019

Kamerbrief over derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge en minister Dekker informeren de Tweede Kamer over de derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2019

Infographic Derde voortangsrapportage GHNT

Factsheet | 18-12-2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de ...

Rapport | 18-12-2019