Eerste resultaten onderzoek aanpak huiselijk geweld

Gemiddeld maken gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld 71 geweldsincidenten per jaar mee. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Augeo Foundation en Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) hielden op 7 november samen met het Verwey-Jonker Instituut (VJI) een presentatie over de eerste bevindingen.

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Voor het eerst praten op grote schaal ouders en kinderen zélf over dit thema met onderzoekers.

In totaal doen meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen mee. Het onderzoek loopt tot 2021. Zo ontstaat een beeld van de gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt en wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen.

In 56 procent van de gezinnen is zowel sprake van direct geweld tegen kinderen als geweld tussen de partners, zo blijkt uit de cijfers. Van de ouders heeft 44 procent zelf als kind één of meer vormen van huiselijk geweld meegemaakt.

Traumatische klachten

De onderzoekers stellen verder dat vier op de tien kinderen traumatische klachten heeft. Het gaat onder andere om een post-traumatisch stress syndroom, depressie en angst.

Naar aanleiding van het onderzoek en de presentatie heeft de Augeo Foundation een special van het Augeo Magazine uitgegeven.