Week tegen Kindermishandeling van start

De Week tegen Kindermishandeling is vandaag van start gegaan. Tijdens deze week (18 t/m 24 november 2019) staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling.

Er zijn dit jaar 91 activiteiten aangemeld die in het kader van de Week tegen Kindermishandeling.

Week tegen kindermishandeling 2019

Op de website Weektegenkindermishandeling.nl is een activiteitenoverzicht gepubliceerd.

Op woensdag 20 november is het precies 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom worden vanaf deze week een jaar lang dertig persoonlijke verhalen gedeeld die het verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. Deze week verschijnt er elke werkdag één op Weektegenkindermishandeling.nl.