Doorlopende hulp na seksuele uitbuiting noodzakelijk

Er moet gespecialiseerde en doorlopende zorg komen voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. Anders is het risico groot weer in handen te vallen van een uitbuiter. Dit blijkt uit het rapport ‘Help!, ook na mijn 18de Doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting noodzakelijk.'

Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat Defence for Children - ECPAT heeft laten uitvoeren. 

Ieder jaar worden naar schatting ruim 1.300 minderjarige slachtoffer van seksuele uitbuiting, verreweg de meeste van hen zijn meisjes. Veel kinderen die te maken krijgen met seksuele uitbuiting komen terecht in een gesloten jeugdhulpinstelling. In vrijwel alle gevallen is dat tegen de eigen wil in en helpt de repressieve setting niet voor het herstel.

Wanneer de hulp in een (jeugd)instelling op gang komt, ligt de focus vooral op gedrag en niet op de achterliggende oorzaken en trauma’s.

Effectieve bescherming

Gemeenten en de rijksoverheid moeten zorgen voor effectieve bescherming van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is het de taak van de overheid om kinderen de juiste hulp en zorg te bieden en kinderen en hun ouders te beschermen, te helpen en te ondersteunen bij re-integratie in de samenleving. Gemeenten hebben, onder de rijksoverheid als stelselverantwoordelijke, een zorgplicht en moeten in 2022 lokaal beleid hebben voor de aanpak van mensenhandel.