Seksueel kindermisbruik

Seksueel misbruik is elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is van seks tussen een volwassene met een kind omdat hier per definitie sprake is van ongelijkwaardigheid, of andere situaties waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil, bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seks heeft met een leerling of een hulpverlener met een cliënt.

Seksueel misbruik van kinderen schokt mensen zeer, omdat het slachtoffers betreft die weerloos zijn. Nogal wat ouders maken zich ongerust en zitten met allerlei vragen.

Hoe kunnen ouders en school signalen herkennen die mogelijk wijzen op misbruik? Wat kan de hulpverlening aan steun bieden aan slachtoffers? Wat doen politie, justitie en hulpverlening met de plegers?

Wetgeving

In 2010 zijn drie nieuwe handelingen strafbaar geworden die moeten voorkomen dat kinderen seksueel worden misbruikt:

  1. grooming (het door een volwassene op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als doel het plegen van seksueel misbruik)
  2. een kind opzettelijk laten kijken naar seksueel misbruik of seksuele handelingen voor seksuele doeleinden
  3. het toegang verschaffen tot kinderporno

Brede definitie

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hanteert een brede definitie van seksueel geweld tegen kinderen. Dit omvat alle zedendelicten binnen het Wetboek van Strafrecht die van toepassing (kunnen) zijn op minderjarige slachtoffers. Het gaat bijvoorbeeld om kinderpornografie, verkrachting, aanranding, ontucht, jeugdprostitutie, verleiding of grooming. Wat deze zedendelicten gemeen hebben is dat het gaat om strafbaar seksueel gedrag gericht tegen minderjarigen.

Meer weten?

De aanpak van seksueel kindermisbruik vraagt om deskundige professionals die de signalen van seksueel kindermisbruik herkennen en er doeltreffend op kunnen reageren.