Vragenlijst seksuele intimidatie en geweld klaar voor onderzoek

Het kenniscentrum seksualiteit Rutgers heeft in opdracht van het WODC een vragenlijst samengesteld over offline en online ervaringen met seksuele intimidatie en seksueel geweld. De vragenlijst is inmiddels te vinden op de website van het WODC.

Het WODC gaat dit jaar onderzoek doen naar de prevalentie van huiselijk en seksueel geweld.

Man maakt aantekeningen met pen op papier.

Voor het deel over seksueel geweld ontwikkelde Rutgers een set vragen waarmee eens in de twee jaar de aard en omvang van online en offline slachtofferschap van seksuele intimidatie en geweld onder de bevolking van 16 jaar en ouder kan worden gemeten.

Er is tevens een rapport verschenen met een gedetailleerd verslag van het ontwikkelproces van de vragenlijst.