Vrouwenopvang Venlo gesloten voor nieuwe slachtoffers

Slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Venlo worden sinds begin dit jaar niet meer opgevangen door de Mutsaersstichting. Dat is het gevolg van een juridische strijd tussen de welzijnsorganisatie en de gemeente over de gunning van de vrouwenopvang.

Zolang niet duidelijk is of de vrouwenopvang naar de Mutsaersstichting, Moveoo of het Leger des Heils gaat, worden slachtoffers van huiselijk geweld via Veilig Thuis doorverwezen naar opvanglocaties elders in het land.

Daarover zijn afspraken met andere zorgaanbieders gemaakt. Vrouwen die al in de opvang zaten bij de Mutsaersstichting mogen daar gewoon blijven.

De gemeente Venlo gunde na een aanbesteding de vrouwenopvang afgelopen september voorlopig aan Moveoo. Dat besluit werd door de Mutsaersstichting juridisch aangevochten, besloot Venlo beide welzijnsorganisaties van de aanbesteding uit te sluiten en de opvang voorlopig aan het Leger des Heils te gunnen. Ook die beslissingen zijn inmiddels juridisch aangevochten.

De rechter doet in februari uitspraak over de zaak.