Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen

Hoe ga je als kleinschalige instelling om met conflicten en grensoverschrijdend gedrag? Er zijn regels nodig om de sociale veiligheid te waarborgen, maar je kunt en wilt niet alles in regels vastleggen.  Er is nu checklist die (startende) kleine instellingen hierbij ondersteunt.

Kleinschalige instellingen weten niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden.

Ook is niet altijd duidelijk wat en waar ze moeten melden. Voor hen ontwikkelden stichting M.C. van Beek, Movisie en Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken de checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen.

De checklist is gebaseerd op praktijkervaring en wettelijke vereisten. Het bevat aandachtspunten voor de veiligheid in de interactie tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners. Het is niet bedoeld als een afvinklijst, maar als hulpmiddel bij het formuleren van veiligheidsbeleid. In een schema wordt weergegeven welke wet- en regelgeving er is voor als het fout gaat.