Zes risicoprofielen van ouderenmishandeling

Regioplan heeft zes risicoprofielen van ouderenmishandeling gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.

Om de vaak verborgen problematiek van ouderenmishandeling beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS Regioplan gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers.

Het is een van de maatregelen uit het Programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 

De risicoprofielen laten zien dat slachtoffers op verschillende punten van elkaar verschillen. Door kennis te nemen van de profielen, is het mogelijk om met een bredere blik naar (potentiële) slachtoffers van ouderenmishandeling te kijken. Dit kan bijdragen aan een verbeterde signalering.

Het ministerie van VWS gaat naar aanleiding van het rapport van Regioplan een handzame tool ontwikkelen en verspreiden onder professionals, zodat zij de risicoprofielen kunnen gebruiken in hun dagelijks werk.