Eindrapport Risicoprofielen ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS heeft Regioplan gevraagd om, als vervolg op het prevalentieonderzoek ouderenmishandeling (2018), risicoprofielen voor ouderenmishandeling op te stellen. In dit rapport doen de onderzoekers beknopt verslag van het doel van het ontwikkeltraject en de gehanteerde werkwijzen. Het rapport bevat ook het uiteindelijke resultaat: zes risicoprofielen voor ouderenmishandeling.