Nieuw project 'WIJ…doorbreken de cirkel van geweld'

Onder deze titel werkt het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) dit jaar samen met de Stichting Open Mind aan een project om huiselijk geweld en kindermishandeling breed bespreekbaar te maken. Onder andere met een reizende binnen- en buitenexpositie.

De expositie kan door alle 28 GHNT-regio’s ingezet worden binnen de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naast de expositie wordt binnen het project ook gewerkt aan een korte reizende film,  een (digitale) fotokrant en een communicatie-toolbox.

Storytelling, online en offline, dient als aanjager om lastige onderwerpen als huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en aan te zetten tot handelen.

De sterke portretten die onderdeel zijn van de expositie inspireren en motiveren om tot actie over te gaan.

Regionale inzet

De planning is dat de eerste binnen- en buitenexpositie in november in de regio Den Haag en/of Rotterdam wordt geopend. De regio’s kunnen rond de expositie (die meestal 3 tot 4 weken blijft staan) hun eigen activiteiten organiseren die het gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling aanjagen, denk hierbij aan free publicity, open platfora, dialogen, etc. Er wordt een communicatie-toolbox ontwikkeld om de impact van de regionale inzet te versterken.