Zelfscan Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid gereed

De zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten is geactualiseerd en definitief vastgesteld. Gemeenten kunnen deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De zelfscan hoort bij het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten.

Op basis van de resultaten van de zelfscan kan de gemeente bepalen of en zo ja op welke onderdelen hun lokale (wijk)teams versterkt moeten worden.

De zelfscan kan worden ingevuld door (beleids-)medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen zich hierbij laten informeren door medewerkers van lokale (wijk)teams en Veilig Thuis. In verschillende gemeenten en regio’s is de zelfscan ingevuld in een gezamenlijke sessie.

Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl