Nieuwe chatfunctie Moviera

Stichting Moviera biedt sinds 2 april de mogelijkheid om met hulpverleners te chatten via www.moviera.nl.  Een deskundig team van hulpverleners zit klaar om kort en bondig, met praktische en concrete tips, gezinnen te ondersteunen bij huiselijk geweld.

De organisatie vindt het belangrijk om gedurende de coronacrisis extra ondersteuning te kunnen bieden nu gezinnen meer op elkaar aangewezen zijn.

De openingstijden van deze chatfunctie zijn gedurende de coronacrisis dagelijks van 14.00 – 22.00 uur.

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen.