Onderzoek naar huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Het Verwey-Jonker Instituut voert drie onderzoeken uit naar de gevolgen van de coronacrisis voor gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Het onderzoeksinstituut doet al een langlopend onderzoek naar huiselijk geweld en heeft daarom veel contact met gezinnen die daarmee te maken hebben

Het ministerie van VWS en Augeo Foundation hebben verzocht om onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de hulp en ondersteuning aan gezinnen waar geweld speelt of heeft gespeeld.

Zij willen wegen in hoeverre de hulpverleners in staat zijn om deze gezinnen te bereiken en of de huidige bereikbaarheid voldoende is.

Daarnaast is er behoefte aan monitoring van het al dan niet toegenomen huiselijk geweld als gevolg van de coronacrisis. Terwijl er sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland door diverse experts in de media wordt gewezen op de vermoedelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen waar al geweld was, wordt dat vermoeden (nog) niet door recente cijfers onderbouwd.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Ten slotte wil het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis graag weten wat het fonds betekent voor gezinnen en aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Het gaat dan zowel om kinderen in een thuissituatie of pleeggezin als kinderen die in een instelling verblijven. Dit Crisisfonds is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Zij maken zich grote zorgen om kinderen die thuis niet veilig zijn. Voor hen is school de enige plek waar ze even ‘vrij’ zijn van alle problemen thuis. En de scholen waren gesloten. Voor deze kinderen hebben de drie stichtingen de handen ineengeslagen en dit speciale crisisfonds opgezet. Het fonds is bedoeld om kwetsbare kinderen iets te bieden om het verplicht thuis zijn wat aangenamer te maken en de stress te verlagen.