Psychologieverenigingen vragen aandacht voor huiselijk geweld

Psychologieverenigingen over de hele wereld hebben vandaag aandacht gevraagd voor huiselijk geweld. Het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP) deed ook mee aan dit initiatief.

Het instituut heeft op zijn website een factsheet met praktische tips gepubliceerd. 

Deze Engelstalige publicatie is in internationale samenwerking tot stand gekomen.Hiermee kunnen psychologen wereldwijd in de uitdagende omstandigheden van de coronatijd blijven werken aan het voorkomen en beperken van huiselijk geweld.

Volgens het NIP sluit dit initiatief goed aan bij het programma Geweld hoort nergens thuis, waar het instituut actief aan bijdraagt. Het NIP vindt het belangrijk dat helder wordt wat de rol van psychologen kan zijn in de aanpak van huiselijk geweld.