Maatschappelijk debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk en actueel maatschappelijk onderwerp dat veel mensen raakt en vooral ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers. Daarom is het van groot belang om hierover het debat met elkaar aan te gaan. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan Amnesty International.

De minister reageert hiermee op de actie van Amnest International #LetsTalkAboutYes.

vrouw op bed armen voor ogen

Deze actie van Amnesty onderstreept voor Grapperhaus de noodzaak van betere bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en modernisering van zedenwetgeving, waarvoor hij zich sinds zijn aantreden als minister sterk maakt.

Tot nu toe heeft minister Grapperhaus circa 5600 kaarten ontvangen ter ondersteuning van de oproep van Amnesty International om alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar te stellen. "Ik stel het bijzonder op prijs dat Amnesty nu op deze manier op de modernisering van de zedenwetgeving is aangesloten," aldus Grapperhaus, "want een belangrijk en ingrijpend onderwerp als seksueel grensoverschrijdend gedrag behoeft voortdurend aandacht. Dit sterkt mij in mijn motivatie om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen.’’

Wetsvoorstel

Begin mei stuurde de minister een voorontwerp voor een wetsvoorstel via internet in consultatie. Tot en met 16 augustus kan iedereen reageren op het voorontwerp voor het wetsvoorstel via internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven  Als de consultatiefase is afgerond, wil de minister met betrokken partijen en deskundigen verder in gesprek. Het streven is om dit maatschappelijke debat na de zomer, in september, te laten plaatsvinden.