Moeders van Rotterdam brengt kwetsbare zwangeren in beeld

Intensieve begeleiding van zwangere vrouwen met multi-problematiek, lijkt te werken. Dat zegt Eric Steegers van het Erasmus MC op RTV Rijnmond over het project Moeders van Rotterdam.

Moeders van Rotterdam ging in 2015 van start. Het is een samenwerking tussen Frontlijn (gemeente Rotterdam), Erasmus MC en Stichting de Verre Bergen.

Baby met handje op de voorgrond.

De belangrijkste aanleiding was de grote toename van zeer kwetsbare zwangeren met multi-problematiek. Het project biedt moeders hulp bij bijvoorbeeld schuldsanering, het nakomen van afspraken, voorbereiding op de bevalling etc. Daarbij staat het verlagen van stress centraal, want stress is erg schadelijk voor moeder en kind.

De belangrijkste doelstellingen die in 2015 zijn geformuleerd zijn: het verbeteren van de zorg voor kwetsbare zwangeren, het bevorderen van een gezonde zwangerschap, een veilige hechtingsperiode en het realiseren van een goede start voor het kind.

Berg problemen

Inmiddels hebben ruim 1200 vrouwen een intake gehad. Daarvan werden 457 aanmeldingen toebedeeld aan de wijkteams, 623 vrouwen kregen een traject bij Moeders van Rotterdam. "Wat de vrouwen kenmerkt is dat ze vaak niet één probleem hebben, maar een hele berg," aldus Steegers op Rijnmond.nl, "bijvoorbeeld huiselijk geweld, slechte huisvesting, drugsgebruik, slechte leefstijl."

Onderzoek

De effecten op de moeders worden onderzocht door Erasmus MC. In de periode 2015 – 2020 worden de vrouwen die worden aangemeld, en in zorg komen bij Moeders van Rotterdam óf het wijkteam, gevolgd door het onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de effecten op stressverlaging, de ontwikkeling van het kind en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt ook dieper ingezoomd op de doelgroep. Ook wordt onderzocht hoe het programma wordt uitgevoerd met behulp van de procesevaluatie. Het volledige onderzoek zal in 2023 zijn afgerond.

Het eerste succes van het programma bestaat volgens het Erasmus MC uit het feit dat een grote groep kwetsbare zwangeren bij instanties in beeld is gebracht.