Pilot vergoeding eigen risico cliënten CSG

Slachtoffers van seksueel geweld komen vanaf september in aanmerking voor een uitkering, als vergoeding van het eigen risico van hun zorgverzekering. De regeling is bedoeld voor personen die binnen zeven dagen na slachtoffer te zijn geworden, medische of psychologische zorg hebben gekregen in een Centrum Seksueel Geweld (CSG).

De minister voor Rechtsbescherming heeft deze tijdelijke regeling gisteren in de Staatscourant gepubliceerd.

De ministers van JenV, VWS en voor Rechtsbescherming en Medische Zorg, hebben naar aanleiding van Kamervragen besloten om in een pilot te onderzoeken of het eigen risico een drempel vormt en of het vergoeden van die kosten tot het wegnemen van die drempel leidt.

De pilot richt zich op slachtofferschap dat tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 plaatsvindt. De uitkering kan per kalenderjaar eenmaal worden verstrekt en bedraagt 385 euro. De Commissie schadefonds geweldsmisdrijven behandelt de aanvragen.

Ieder slachtoffer

De regeling geldt voor ieder slachtoffer van seksueel geweld, ook als er juridisch geen sprake is van verkrachting of aanranding (vereist dwang en verzet). Seksueel geweld is de overkoepelende term voor seksuele handelingen die tegen de wil van het slachtoffer plaatsvinden. Hier vallen dus ook slachtoffers onder die zich niet hebben verzet, bijvoorbeeld omdat hun lichaam bevroor. Aan iedereen in de acute fase wordt door een CSG multidisciplinaire hulp verleend.