ICT-bedrijven moeten internet beter opschonen van kinderporno

ICT-bedrijven moeten meer aan de slag om internet op te schonen van online kinderporno. Met name de hostingbedrijven NFOrce en IP Volume doen niet genoeg om kinderporno te bestrijden.

Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Uit een monitoring van de TU Delft blijkt dat veel bedrijven uit de zogenoemde hostingsector inmiddels in actie komen als ze een melding krijgen van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) dat er kinderpornografisch beeldmateriaal op hun servers staat. Uit de rapportage van de TU Delft blijkt dat gemiddeld genomen 84 procent van de online kinderporno binnen de afgesproken 24 uur wordt verwijderd na een melding.

Naming-and-shaming

De Tweede Kamer heeft eerder gevraagd om een systeem van naming-and-shaming in de aanpak van online seksueel kindermisbruik. De minister heeft in juni dit jaar 17 hostingbedrijven aangeschreven, omdat zij volgens een eerste meting van de TU Delft afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op hun Nederlandse servers hadden staan. De minister heeft hen een deadline gesteld om maatregelen te treffen; de bedrijven kregen hiervoor tot september 2020 de tijd.

In 2018 is minister Grapperhaus de samenwerking aangegaan met de ICT-sector in het bestrijden van online kindermisbruik. Deze publiek-private samenwerking is gericht op het schonen van het internet. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen zo meer de focus leggen op het stoppen van acute misbruiksituaties door daders op te sporen en te vervolgen. Het overgrote deel van het bedrijfsleven werkt goed mee en heeft zich gecommitteerd aan een 24-uurs norm voor het verwijderen van de schadelijke content van hun servers na een melding daarover.

HashCheckService

Om de bedrijven te helpen opschonen hebben de politie en EOKM een HashCheckService gebouwd. Hiermee kunnen ICT-bedrijven aan de hand van unieke, anonieme codes van bij de politie bekend beeldmateriaal van online kinderporno proactief detecteren op hun servers om deze te verwijderen.

Minister Grapperhaus wil dat de monitor van de TU Delft een structureel karakter krijgt met periodieke rapportages.