Oplossingsrichtingen voor verwijderen onrechtmatige online content

Voor mensen die geconfronteerd worden met onrechtmatige content op het internet is het moeilijk om deze snel verwijderd te krijgen. Er zijn diverse scenario’s denkbaar voor aanpassing en verbetering van bestaande voorzieningen op dit gebied, blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht, in opdracht van het WODC.

Vijftien procent van de Nederlanders heeft direct of indirect ervaring met schadelijke, en mogelijk onrechtmatige, content die hen persoonlijk raakt.

Dan gaat het bijvoorbeeld om bedreigingen, privacy-inbreuken en wraakporno. Slechts 1,4 procent van de getroffenen overweegt juridische stappen te zetten.

Wie dergelijke content verwijderd wil krijgen, loopt tegen een aantal mogelijke struikelblokken aan. Degene die de content heeft geplaatst kan onvindbaar zijn of de betrokken website geeft geen gehoor, terwijl juridische procedures complex en kostbaar kunnen zijn.

Dit wordt breed gezien als een maatschappelijk probleem, met name vanwege de snelheid en grote schaal waarop schadelijke content verspreid kan worden. De snelheid van verwijdering is dus een belangrijke factor. Door de grote diversiteit aan typen content, betrokken internetdiensten en soorten schade is er echter niet één alomvattende oplossing.

Oplossingsrichtingen

Een veelbelovende oplossingsrichting is het verder normeren van klachtenprocedures van internetdiensten zelf. Daarnaast kan, als stok achter de deur, geëxperimenteerd worden met een toegankelijke civiele procedure voor zeer spoedeisende zaken waarin de rechter snel uitspraak kan doen. Ook kan de informatievoorziening aan benadeelden verbeterd worden, waarin een actieve rol voor de overheid is weggelegd. De onderzoekers stellen verder dat veel winst valt te behalen met het inrichten van een centraal kenniscentrum of meldpunt waar mensen terechtkunnen voor advies over de route(s) die zij kunnen volgen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.