Stalking

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt.

Categoriën

Forensisch psycholoog en stalking deskundige dr. Eric Blaauw maakt een indeling van stalkers op basis van hun gevaarlijkheid. Deze indeling is gebaseerd op het gedrag (en dus van het onderliggende motief) van stalkers. Niet de (vroegere) relatie is dus maatgevend voor de inschatting van het gevaar, maar het getoonde gedrag.
 

  1. Sadistische stalkers of psychopatische stalkers
  2. Obsessionele waanstalkers of psychotische stalkers
  3. Ex-partner stalkers
  4. Verliefde of romantische stalkers (erotomane stalkers)

Wettekst

Wettekst artikel 285B Wetboek van Strafrecht (in de wet wordt stalking omschreven als 'belaging'):

  1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Online

Stalking vindt steeds vaker (ook) online plaats. Stalkers weten bijvoorbeeld wachtwoorden van een bepaald persoon, of kunnen inbreken omdat deze te makkelijk zijn. Tips voor digitale veiligheid zijn te vinden op de website van safetyNed: https://safetyned.org/veilig-online/.
Een wachtwoordmanager kan onder andere helpen bij het verzinnen van sterke wachtwoorden. Op VPNgids.nl/wachtwoordmanagers staat informatie over wachtwoordmanagers en sterke wachtwoorden.

Meer informatie

Meer informatie over stalking vindt u: