Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking door Inspectie Justitie en Veiligheid

In 2019 publiceerde de Inspectie Jusitie en Veiligheid het inspectieonderzoek naar de aanpak van stalking door Bekir E. Daarin stonden verschillende aanbevelingen om de aanpak van stalking te verbeteren. De Inspectie gaat onderzoeken of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners daarna is verbeterd.

Het wil hiervoor onder andere spreken met de betrokken organisaties, slachtoffers en slachtofferadvocaten.

U vindt het nieuwsbericht hierover en het plan van aanpak voor het vervolgonderzoek op de website van de Inspectie: www.inspectie-jenv.nl.