Gevolgen emotionele kindermishandeling vaak onderbelicht

Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders, melden vaak ernstige posttraumatische stressklachten. Die klachten zijn gemiddeld genomen zelfs erger dan na andere vormen van kindermishandeling, zoals fysieke mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek door Leidse psychologen.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Leidse GGZ-instelling Rivierduinen onderzochten of de ernst van de posttraumatische klachten bij jongeren afhankelijk is van de mate van mishandeling die ze hebben meegemaakt.

op fiets bij ondergaande zon

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders, doorgaans de ernstigste posttraumatische stress klachten melden. Deze kinderen worden thuis mishandeld met woorden in plaats van klappen. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of gekleineerd. 

Hun klachten bleken dus sterker dan bij slachtoffers van andere typen mishandeling, waaronder fysieke mishandeling en verwaarlozing. Dit gold ook voor jongeren die zich met een heel ander trauma aanmeldden. "Zo kan een kind bijvoorbeeld komen voor een traumabehandeling na een auto-ongeluk, maar kan de emotionele mishandeling die thuis gaande is een grote rol spelen in de ernst van de traumaklachten", aldus hoogleraar Bernet Elzinga, hoofdonderzoeker van de studie.

Onderbelicht

Volgens de onderzoekers vormen kinderen die te maken hebben met emotionele mishandeling, een groep die enigszins onderbelicht blijft in vergelijking met slachtoffers van bijvoorbeeld fysieke of seksuele mishandeling. "Het is belangrijk dat behandelaars de kinderen goed uitvragen over hun thuissituatie en dat ouders meer betrokken worden bij de behandeling en voorzien worden van goede informatie."

Uit het onderzoek bleek verder dat de posttraumatische stressklachten na behandeling afnamen. Tegelijkertijd bleek wel dat de slachtoffers van emoitionele kindermishandeling, ook na behandeling, consequent meer traumaklachten rapporteerden dan kinderen die te maken hadden met andersoortige mishandelingen.