Zorg stuit op gemeentegrenzen

Wie is er (financieel) verantwoordelijk voor mensen die buiten hun gemeentegrenzen zorg moeten ontvangen? Die vraag leidt vaak tot discussies tussen gemeenten, blijkt uit onderzoek van EenVandaag, Investico en de Groene Amsterdammer.

Negen op de tien gemeenten hebben volgens de onderzoekers momenteel onvoldoende geld voor het verlenen van jeugdzorg, opvang en bijstand.

kerk in landschap

De zorg voor mishandelde moeders, kinderen in de jeugdopvang en daklozen komt in de knel, doordat gemeenten deze taak naar elkaar blijven toeschuiven. Veertig procent van de gemeenten geeft aan strenger te zijn in het toekennen van zorg aan burgers van buiten de eigen gemeente.

Vooral gemeenten met zorginstellingen die een landelijke of bovenregionale functie hebben, komen in de problemen door de ‘nieuwe’ inwoners van zo’n instelling. Gemeenten proberen zelfs nieuwe zorginstellingen te weren vanwege het probleem. 

Het onderzoek onder de gemeenten is gehouden van 3 november tot 11 december 2020 en werd ingevuld door wethouders en beleidsmedewerkers in het sociaal domein. 

Wetswijziging

Het ministerie van VSW heeft in een reactie laten weten dat de financiële situatie van gemeenten niets afdoet aan hun wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning. "Het kabinet deelt de financiële zorgen van gemeenten en het ministerie zal maatregelen verkennen die bijdragen aan een betere sturing op de uitgaven. Een wetswijziging in de jeugdzorg moet mogelijk afschuifgedrag voorkomen."