Project #YouToo? richt zich op bespreekbaarheid seksueel misbruik

Social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach werken met hulporganisatie Blauwe Maan aan een online platform waar slachtoffers van seksueel misbruik ervaringen, tips en adviezen kwijt kunnen, bedoeld voor hulpverleners en andere beroepsgroepen. Met dit project #YouToo? willen zij de kunde van professionals vergroten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken.

Het platform richt zich op alle beroepsgroepen die met slachtoffers van seksueel misbruik of seksuele grensoverschrijding in aanraking (kunnen) komen.

#YouToo?

Hierbij kan gedacht worden aan hulpverleners, maar ook aan sociaal werkers, fysiotherapeuten, huisartsen, onderwijzers, decanen, coaches etc. De ontwerpers willen hen een handreiking bieden die helpt om het gesprek over seksueel misbruik op een verantwoorde, respectvolle manier te initiëren.

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar professionals die input willen geven en bereid zijn deel te nemen aan een werksessie. Deze werksessies vinden vanaf eind deze maand tot begin april digitaal plaats. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: hoe praten we over seksueel misbruik en hoe moeten we reageren als de persoon voor je over dit onderwerp begint te praten?

Slachtoffers die tips hebben, bijvoorbeeld over hoe zij als slachtoffer bejegend willen worden, kunnen bellen met de tiplijn (085 – 303 10 74) en hun tip inspreken op de voicemail.

Het project #YouToo? wordt mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Zie voor meer informatie: Blauwemaan.nl.