Meer gesprekken over huiselijk geweld bij Kindertelefoon

Gesprekken met De Kindertelefoon gaan tijdens de tweede lockdown vaker over emotionele problemen dan in de eerste lockdown. Ook het aantal gesprekken over huiselijk geweld is toegenomen. Directeur Roline de Wilde noemt de stijging - in combinatie met de daling gespreksonderwerpen als vriendschap en verliefdheid - zorgwekkend.

Kinderen bellen of chatten steeds vaker met De Kindertelefoon over emotionele problemen zoals eenzaamheid of depressie, zo blijkt uit onderzoek op basis van chat- en telefoongesprekken.

De Kindertelefoon

In vergelijking met de eerste lockdown steeg het aantal gesprekken dat ging over emotionele problemen met maar liefst 21procent. Kinderen namen in de afgelopen periode gemiddeld 21 keer per dag contact op over zelfdoding. Tijdens de vorige lockdown werden hier gemiddeld 16 gesprekken per dag over gevoerd. Een stijging van 31 procent. 

Ook over de onderwerpen eenzaamheid (+ 31%) en depressie (+16%) wordt vaker contact opgenomen.

Eerder dit jaar nam het aantal gesprekken over (getuige zijn van) huiselijk geweld al toe, in vergelijking met het jaar ervoor. In dezelfde periode van vorig jaar gingen er gemiddeld 14 gesprekken per dag over huiselijk geweld. In de eerste lockdown waren dat er 16 per dag; inmiddels zijn dit er 18. Opvallend is dat er in vergelijking met eerder steeds meer jongens contact opnemen over huiselijk geweld. Vorig jaar was dit in 27 procent van de gesprekken het geval, dit is gestegen naar 45 procent.

Normale puberzaken

“Waar de inhoud van gesprekken eerder vaker ging over normale puberzaken, geven nu steeds meer kinderen aan dat zij sociale contacten missen en dat zij zich alleen voelen,” zegt De Wilde. Hoewel er nog steeds wel veel gesprekken worden gevoerd over seksualiteit, namen de gesprekken over sociaal contact en relaties juist af. Zo werd er in vergelijking met de eerste lockdown minder gepraat over verliefdheid (van 18 naar 14 gesprekken per dag, een daling van 25%). Het aantal gesprekken over vriendschap nam af van 10 gesprekken naar 7 per dag (een daling van 32%). Ook werden er minder gesprekken gevoerd over bijvoorbeeld liefdesverdriet (-31%), verkering (-20%) en uitmaken (-43%).

Oudere tieners

De Kindertelefoon is er voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Afgelopen periode steeg het aandeel 16 en 17-jarigen dat contact opnam van 19 procent vorig jaar naar 26 procent tijdens de huidige lockdown. Deze verschuiving in verhoudingen is opvallend. Onder deze oudere groep ziet De Kindertelefoon ook het aantal gesprekken over mentale problemen toenemen. "Ook bij jongeren met wie het tot voor kort prima ging," aldus De Wilde. "Ik vind het belangrijk dat we hier oog voor hebben en hen de erkenning geven voor het offer dat zij brengen om de zwakkeren in de samenleving te beschermen. Tegelijkertijd proberen we in de gesprekken samen op zoek gaan naar manieren om het vol te houden".