D66 Amsterdam komt met initiatiefvoorstel huiselijk geweld

D66 Amsterdam dient een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om huiselijk geweld nog beter te bestrijden. De partij wil onder andere dat de hoofdstad een langdurige aanpak ontwikkelt voor gezinnen waar huiselijk geweld niet stopt.

"We moeten koste wat kost huiselijk geweld bestrijden," aldus raadslid en initiatiefneemster Yassmine el Ksaihi.

Ze wijst erop dat de afstand tussen hulporganisaties en slachtoffers vergroot is door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen. “Er zijn verontrustende signalen en we willen nu actie ondernemen.”

Om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren heeft D66 een aantal voorstellen gedaan. Allereerst kan de communicatie over huiselijk geweld volgens de partij beter. Ook moet Veilig Thuis beter bekend worden gemaakt. Signalen die opgepikt worden door informele organisaties moeten beter uitgewisseld kunnen worden met instanties die kunnen ingrijpen, zoals politie en Veilig Thuis.

Samenwerking

Met de inbreng van ervaringsdeskundigen, informele organisaties en jongerenwerkers in het overleg met formele instanties zoals politie, Veilig Thuis en hulpverlening, wil D66 de samenwerking op het gebied van huiselijk geweld voortdurend verbeteren. Veel slachtoffers blijken vaak bij al verschillende instanties bekend. “Een pijnlijke constatering, die wij ons moeten aantrekken,” aldus El Ksaihi.

Vliegwiel

Haar laatste voorstel is van een iets andere aard en bedoeld om de structurele cirkel van geweld - die vaak van generatie op generatie doorgaat – te doorbreken. ‘‘Wij vragen om als verantwoordelijke hoofdstad een strategie te ontwikkelen hoe langdurige aanpak kan worden geboden aan gezinnen waar huiselijk geweld niet stopt. Benut daarbij de ervaringen van de pilot Blijvend Veilig. De resultaten kunnen aan het Rijk worden aangeboden. Op deze manier kan Amsterdam het vliegwiel zijn om de cirkel van geweld –landelijk te doorbreken.”