GHNT Podcast Taskforce Kindermishandeling Tilburg

De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Inmiddels is het laatste jaar van de taskforce aangebroken. In deze achtste Podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) blikken de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrikx en ervaringsdeskundige Maaike terug op wat er is bereikt.

Veel van wat er de afgelopen jaren is bereikt in Tilburg krijgt of heeft al een plek gekregen in het nieuwe Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Tilburg.

GHNT Podcast oranje

Maaike zet zich in de taskforce vanuit haar eigen ervaring in om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Ze vertelt hoe het kwam dat mensen in haar omgeving niet zagen hoe het als kind echt met haar ging.

Dat had grote gevolgen, niet alleen met betrekking tot haar persoonlijke ontwikkeling en opleiding, het beïnvloedde ook de manier waarop zij een vertrouwensband kan aangaan met anderen.

De inzet van ervaringsdeskundigheid is één van de twee sporen die de Taskforce Kindermishandeling bewandelt om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op een andere manier vorm te geven. Dat is volgens Zorgwethouder Marcelle Hendrikx nodig: "Want als we het doen zoals we het deden, dan wordt het niet anders. Daarom werken we met kinderen en volwassenen die het zelf hebben meegemaakt".

Thematische werkgroepen

Het tweede spoor dat binnen de taskforce wordt gevolgd is het inrichten van thematische werkgroepen. Deze maken niet alleen beleid, maar richten zich ook op nieuwe samenwerkingspartners, gedeelde ambitie, persoonlijke betrokkenheid en concrete resultaten.

Zo leidde het thema 'Bespreekbaarheid' bijvoorbeeld tot trainingen voor het onderwijs, een campagne voor kinderen en jongeren en de website www.zorgenomeenkind.nl. Alle inwoners in de regio moeten zich verantwoordelijk voelen en hun ogen open houden voor wat er in hun omgeving gebeurt. Iedereen kan namelijk het verschil maken. Kinderen vinden een gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling vaak minder lastig dan volwassenen, maar het gesprek moet door allebei gevoerd worden.

Toekomst

Het soms wat ongemakkelijke gesprek, dat gevoed wordt vanuit ervaringsverhalen moet op elke tafel, inclusief de bestuurstafel, gevoerd worden. De aanjaagfunctie of agendasettingsfunctie is in Tilburg echter nog niet geborgd. Daar wordt nog op gepuzzeld. Want één ding is zeker: dit mag niet tussen de wal en het schip vallen. Marcelle en Maaike zullen het onderwerp, ook na de taskforce, in ieder geval niet loslaten. Luister hier naar hun verhaal.