Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling lijkt effectief

De inzet van de multidisciplinaire aanpak Resolutions Approach lijkt effectief te zijn bij gezinnen waar vermoedens van kindermishandeling bestaan. Dat blijkt uit recent onderzoek, zo meldt ZonMw.

De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling waarbij gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners samenwerken, zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

Jongen op trap

De kern van de aanpak is het inzetten van een beeldverhaal en het sociale netwerk. Hiermee wordt de geheimhouding over het huiselijk geweld doorbroken.

De aanpak is met name geschikt in situaties waarbij sprake is van ontkenning van kindermishandeling. De ouders hoeven geen schuld te ‘bekennen’, maar de aanpak focust zich op het nu en toekomstig veiligstellen van het kind.

Inzichten

Het onderzoek werd uitgevoerd door Centrum ’45 en Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met GGZ Rivierduinen, De Waag, Altra, en Kenter. Het leverde verschillende belangrijke inzichten op. Ten eerste laten kwalitatieve interviews zien dat er in de gezinnen meer open wordt gesproken over kindermishandeling en onveiligheid. Daarnaast worden er – na inzet van de methode - over het algemeen weinig sociaal-emotionele problemen bij kinderen gerapporteerd. Verder lijken in alle gezinnen de stappen van Resolutions Approach protocol, behalve het rollenspel-onderdeel, goed geïmplementeerd te zijn.

De eerste resultaten zijn dus positief. Er zullen nog follow-up metingen worden gedaan die worden meegenomen in het vervolgonderzoek.

Meer informatie

Lees het hele bericht op ZonMw.nl