Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde dit aantal voor het eerst sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten is gebracht. Zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Minder jongeren startten in 2020 een jeugdzorgtraject en afgesloten trajecten duurden gemiddeld langer.

jongere op school

In 2020 ontvingen 429,2 duizend jongeren jeugdzorg, ruim 14,3 duizend minder dan in 2019. Het aantal jeugdzorgtrajecten dat werd gestart lag in 2020 met 263 duizend ruim 12 procent lager dan in 2019.

Vooral tijdens de eerste golf van de coronacrisis (april en mei) zijn minder nieuwe trajecten gestart dan in dezelfde maanden van 2019. In 2020 zijn niet alleen minder trajecten gestart, maar zijn ook ruim 10 duizend jeugdzorgtrajecten minder afgesloten dan in 2019.

Ambulante jeugdhulp

De grootste daling betrof het aantal jongeren met ambulante jeugdhulp. Hierbij woont de jongere thuis, en ontvangt hulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. In 2019 kregen 291,5 duizend jongeren deze vorm van jeugdzorg, in 2020 waren dit er 276,5 duizend. Het aantal jongeren met gesloten jeugdzorg – waarbij de jongere permanent op een gesloten afdeling of locatie van de jeugdhulpaanbieder verblijft – daalde met bijna 20 procent van 2,5 duizend in 2019 naar 2 duizend in 2020.

Coronacrisis

De daling in jeugdhulpgebruik is in ieder geval deels te verklaren door de coronacrisis. Mensen waren tijdens de lockdowns huiverig om zorginstellingen te bezoeken. In deze maanden is dan ook een duidelijk lagere instroom te zien. Toch lijkt de daling in het jeugdzorggebruik volgens Afke Donker van het Nederlands Jeugdinstituut niet uitsluitend toe te schrijven aan de coronacrisis. "In dat geval zou na de eerste lockdown een inhaalslag te zien zijn, maar dat is niet zo. Welke andere factoren de daling verklaren is nog onduidelijk."