GHNT Podcast Ieder kind geïnformeerd

Praten over huiselijk geweld en kindermishandeling is een natuurlijk onderdeel van het curriculum van de school. Dat stellen Frank Groot, schoolleider van sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere, en gemeentelijk beleidsadviseur Layla Kramer in deze tiende GHNT Podcast.

Sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere biedt het onderwijsprogramma Op tijd erbij op school aan.

GHNT Podcast oranje

Jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, gaan het gesprek aan met de leerlingen. Door hun eigen ervaring maken ze gemakkelijk contact en leren ze de kinderen wat ze kunnen doen als ze zelf geweld meemaken of dat bij een vriendje zien.

Het lesprogramma is één van de good practises binnen het landelijke project Ieder kind geïnformeerd.

Op tijd erbij op school begint met het informeren van ouders over het feit dat de school de rechten van kinderen gaat bespreken. “Dat moet je eerst doen,” zegt Ernst van der Klauw, leerkracht van groep 7/8 op sterrenschool de Ruimte. “Het kan gevolgen hebben voor ouders dat je dit onderwerp op school bespreekt”.

Net als Frank Groot en Layla Kramer is hij ervan overtuigd dat, als elk kind zijn of haar rechten kent, de drempel om over onveiligheid te spreken wordt verlaagd en het signaleren eenvoudiger wordt. In dit geval gaat het dan in het bijzonder om de rechten die samenhangen met een veilige thuissituatie en het aanbod om te leren om over die thuissituatie te praten.

Vanzelfsprekend

Op basisschool de Ruimte pakken ze het vakoverschrijdend op. Door het onderwerp, naast het extra lesprogramma van Op tijd erbij op school, een plek te geven bij vakken als taal en wereldoriëntatie. Eigenlijk heel vanzelfsprekend, vinden Groot en Van der Klauw, want de belangrijkste vaardigheden bij taal zijn spreken en luisteren. Daar past het dus ongelooflijk goed bij.

Kunnen ze onveilige thuissituaties ook oplossen? “Nee zeker niet, dat is een misverstand. Geef kinderen niet de illusie dat je het kunt oplossen,” benadrukt Van der Klauw, “maar geef ze tips en help ze vooruit. Wijs ze op mogelijkheden binnen de school of binnen hun familie, laat ze merken dat ze er niet alleen voor staan”.

Samenwerking

Samenwerking met alle ketenpartners is daarbij volgens de drie cruciaal. Men moet van elkaar weten dat je bezig bent om rechten van kinderen bespreekbaar te maken én dat je daar als professional niet alleen voor staat. Dat is ook de reden dat Ieder kind geïnformeerd op gemeentelijk niveau gestimuleerd moet worden. Alle partijen, Veilig Thuis, de wijkagent, het lokale (wijk-)team en de gemeente dragen hun steentje bij.

  • Luister hier naar de podcast Ieder kind geïnformeerd.