Jeugdhulppartijen slaan handen ineen voor betere continuïteit jeugdhulp

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van JenV en VWS (ook namens de Jeugdautoriteit) hebben gisteren het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp‘ ondertekend. Het convenant toont de gezamenlijke inzet om de continuïteit van zorg te borgen voor alle kinderen, jongeren, en gezinnen die dat nodig hebben. 

Met het ondertekenen van het convenant zetten aanbieders, gemeenten en het Rijk samen een belangrijke stap om meer rust in het jeugdstelsel te brengen en continuïteit van zorg te bevorderen.

De partijen maken afspraken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen, bijvoorbeeld omdat aanbieders in (financiële) problemen komen.

Om risico’s op het wegvallen van jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen, is een zorgvuldig contracteerproces van jeugdhulp, inclusief het goede gesprek over de opbouw en totstandkoming van tarieven, van belang. Het convenant biedt jeugdzorgregio’s, gemeenten, jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen hiervoor een handreiking, die in het op te richten kennis-en informatiepunt tarieven verder wordt verfijnd.

Geschillencommissie

Ook wordt er een geschillencommissie opgericht. Ontstaan er gedurende het inkoopproces of tijdens de looptijd van een contract geschillen die de jeugdzorgregio/gemeente en jeugdzorgaanbieder/gecertificeerde instelling ook na bemiddeling niet kunnen oplossen, dan kunnen zij zich richten tot die geschillencommissie om een gang naar de rechter te voorkomen.

Wanneer risico’s op het wegvallen van jeugdhulp ontstaan is het belangrijk ze vroegtijdig te signaleren en beheersen, zodat de geboden jeugdhulp beschikbaar blijft of zo spoedig mogelijk wordt hersteld voor betrokken jeugdigen en hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Omdat de Jeugdautoriteit op dit moment niet tijdig de juiste informatie tot haar beschikking heeft voor vroegsignalering, bevat het convenant afspraken over het tijdig aanleveren, verzamelen en verwerken van de informatie die daarvoor nodig is. De Jeugdautoriteit kan zo haar Early Warning Systeem (EWS) verrijken, wat tijdiger ondersteunen van jeugdzorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, jeugdzorgregio’s en gemeenten mogelijk maakt.

Podcast 'Jeugdhulp: altijd beschikbaar!'

De ondertekenende partijen van het convenant lichten in de eerste aflevering van de podcast Jeugdhulp: altijd beschikbaar! toe waarom dit convenant belangrijk is en wat zij ermee hopen te bereiken. Luister de aflevering hier:

Apple Podcast: https://apple.co/2SE8uCf
Spotify: https://spoti.fi/3xdX1by